Oraroo
Zarejestruj swoją firmę
https://contentadmin.oraroo.ro/assets/5b1446ba-ff3b-4cc8-92b7-0ce63c2bb119

Dni robocze 2024 - Ważny jest Twój czas

W roku 2024 jest 249 dni roboczych. Średnia liczba dni roboczych w miesiącu wynosi 20.75. Spośród 15 powszechnie uznawanych świąt urzędowych, tylko 2 są dniami wolnymi od pracy.

Liczba dni roboczych w roku jest przydatna do celów planowania działań wewnątrz spółki. W firmach świadczących usługi, ta liczba jest istotna dla najbardziej dokładnych szacunków lub obliczeń przychodów i kosztów.

Dni robocze 2024 - Ważny jest Twój czas
Jaki jest cel ilości dni roboczych w 2024 roku?

Oto dni kalendarzowe z roku 2024, ze wskazaniem tygodniowych dni odpoczynku, płatnych dni wolnych oraz świąt publicznych:

null

Liczba dni roboczych w roku stanowi przydatne informacje dla różnych celów. Cele mogą dotyczyć planowania działań w przedsiębiorstwie lub aspektów finansowych. Mogą dotyczyć dochodów i kosztów, zarówno oszacowań, jak i dokładnych obliczeń, gdy zależą one od liczby dni przepracowanych.

Z jednej strony, w kontekście planowania działań i projektów, liczba dni roboczych w roku, a także w poszczególnych miesiącach, stanowi kluczowe informacje dla projektów o dłuższym okresie trwania, wymagających większych zasobów.

Jeśli wprowadzamy nowe zasoby, zastanawiamy się, ile czasu zajmie im pełna integracja w zespole. Nowozatrudniony w firmie świadczącej usługi profesjonalne staje się produktywny po około 60 dniach roboczych. Na podstawie ogólnej liczby dni roboczych stwierdzamy, że ten okres może wynosić co najmniej jedną czwartą roku. To długi okres w gospodarce przedsiębiorstwa.

Z drugiej strony, gdy wystawiasz faktury klientom na podstawie dziennego stawki, liczba dni roboczych w roku jest ważna dla szacowania przychodów.

Ponadto, można obliczyć koszt jednego dnia roboczego.

Jeżeli posiadasz inne wydatki zależne od liczby dni przepracowanych, liczba dni roboczych w roku lub miesiącu jest przydatna do obliczania tych kosztów:

– w przypadku zewnętrznych zasobów, podwykonawców, którzy mają stawki za dzień roboczy

– przy vouchery na posiłki oferowane pracownikom z indywidualną umową o pracę na każdy dzień roboczy

Obliczenie dni roboczych na rok 2024

Następnie dokonujemy przeglądu głównych kategorii dni napotykanych w praktyce.

Definicje

 1. Dzień kalendarzowy – każdy dzień tygodnia
 2. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia, z wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych, w których odbywają się regularne godziny pracy
 3. Dzień(y) odpoczynku (lub odpoczynek) – dzień, w którym nie wykonuje się żadnej pracy, przeznaczony do wypoczynku
 4. Dzień wolny – dzień w ciągu tygodnia, w którym personel nie jest zobowiązany do pracy: dni tygodniowego odpoczynku, dni świąteczne i inne dni, w których, zgodnie z prawem, nie wykonuje się pracy
 5. Odpoczynek tygodniowy – dni odpoczynku udzielane w ciągu dwóch kolejnych dni, zazwyczaj sobota i niedziela (weekend)

Dni świąteczne w UE w roku 2024

null

Jak widać z tabeli, spośród 15 dni świątecznych, tylko dwa przypada na weekendy, a 13 na dni robocze.

Dni świąteczne przypadające na weekendy dotyczą Wielkanocy katolickiej, 30 i 31 marca.

Formuła obliczania dni roboczych dla roku 2024

Kolejnym krokiem jest obliczenie liczby dni roboczych. Oblicza się to przez odjęcie dni kalendarzowych, dni odpoczynku i dni wolnych od pracy:

 •  dni kalendarzowe: 366 (2024 rok jest rokiem przestępnym)
 •  z czego:
  •  weekendy: 104
  •  dni wolne od pracy: 13
 •  Wynik: 366-104-13 = 249 dni robocze w roku 2024
Liczba dni roboczych od 2024 roku w miesiącu.

The average number of working days per month in 2024 is approximately 21 working days.

Below is the distribution of the 249 working days over the 12 months:

null

Podejście Oraroo

Z Oraroo możesz zarządzać ustawowymi świętami i różnymi politykami własnego urlopu. Oprócz ustawowych świąt lub minimalnego przysługującego urlopu ustawowego, możesz zaoferować swoim pracownikom dodatkowe dni urlopowe różnego rodzaju.

Z Oraroo możesz zarządzać politykami dotyczącymi dodatkowych dni urlopowych za lojalność, staż pracy, dzień firmy, odpracowanie w dniach i godzinach. Możesz nawet tworzyć swoje własne rodzaje urlopu - w tym zarządzać dniem wolnym na oddanie krwi lub w innych przypadkach.