Oraroo
Регистрация на вашата компания
https://contentadmin.oraroo.ro/assets/5b1446ba-ff3b-4cc8-92b7-0ce63c2bb119

Работни дни 2024 - Вашето време има значение

През 2024 година има 251 работни дни. Средният брой работни дни на месец е 21. От 15 законни празника, 4 са неработни дни.

Броят на работните дни в годината е полезен за планиране на дейности вътре в компанията. В услугови компании този брой е важен за най-точните оценки или изчисления на приходи и разходи.

Работни дни 2024 - Вашето време има значение
Какво е ползата от броя работни дни през 2024 година?

Това са календарните дни от 2024 година, със седмични почивни дни, платени почивни дни и означени празници:

null

Броят на работните дни в годината е полезна информация за няколко цели. Целите могат да бъдат свързани с планирането на дейности в рамките на компанията. Или те могат да бъдат свързани с финансови аспекти. Това може да се отнася до приходи и разходи: оценки или точни изчисления, когато те зависят от броя на работните дни.

От една страна, в контекста на планиране на дейности и проекти, броят на работните дни през годината, съответно през всеки месец, е съществен за проекти с по-дълъг срок и изискващи повече ресурси.

Ако внасяме нови ресурси, задаваме си въпроса на колко време им е нужно да се интегрират напълно в екипа. Нова наемане в фирма за професионални услуги става продуктивна след около 60 работни дни. Използвайки общия брой на работните дни, намираме, че този период може да достигне поне четвърт от годината. Това е дълъг период в икономиката на компанията.

От друга страна, когато фактурирате работата на клиенти с дневна такса, броят на работните дни в годината е важен за оценяване на приходите.

Също така, можете да изчислите стойността на работен ден.

Ако имате други разходи, които зависят от броя на работните дни, броят на работните дни в годината или месеца е полезен за изчисляване на тези разходи:

- с външни ресурси, подизпълнители, които имат тарифи за работен ден

- с ваучерите за храна, предлагани на служителите с индивидуален трудов договор за всеки работен ден

Изчисляване на работните дни за година 2024.

Следва, че ще прегледаме основните категории дни, срещани в практиката.

Дефиниции

 1. Календарен ден - всеки ден от седмицата
 2. Работен ден - всеки ден от седмицата, с изключение на събота и неделя и законни празници, в които се извършват редовни работни часове
 3. Дни на почивка (или почивка) - ден, в който не се извършва работа и е предназначен за почивка
 4. Неработен ден (свободен) - ден по време на работната седмица, в който персоналът не е задължен да извършва работа: почивни дни в седмицата, законни празници и други дни, през които според закона не се извършва работа
 5. Седмична почивка - почивни дни, предоставени във два последователни дни, обикновено събота и неделя (уикенд)

Законни празници през 2024 г.

null

Както се вижда от таблицата, от 15 празнични дни, 4 са по време на уикендовете, а 11- през работната седмица.

Формулата за изчисляване на работните дни за година 2024

Следващата стъпка е да се изчисли броят на работните дни. Той се изчислява като се извадят календарните дни, дните на почивка и свободните работни дни:

 •  календарни дни: 366 (2024 г. е високосна година)
 •  от които:
  •  уикенди: 104
  •  почивни дни: 11
 •  Резултат: 366-104-11 = 251 работни дни в година 2024
Брой работни дни от 2024 година за всеки месец

Средният брой работни дни на месец през 2024 г. е приблизително 21 работни дни.

По-долу е разпределението на 251 работни дни за 12 месеца:

null

Опитът на Oraroo

С Oraroo можете да управлявате законните почивни дни и различни политики за отпуск. Освен задължителните празници или минималния законен отпуск, можете да предложите на вашите служители допълнителни почивни дни от различни видове.

С Oraroo можете да управлявате политики за допълнителни дни отпуск за лоялност, за стаж, фирмен ден, възстановяване в дни и часове. Можете дори да създадете свои собствени видове отпуск - включително да управлявате почивните дни за кръвна дарителство или други случаи.