Oraroo
Регистрация на вашата компания
https://contentadmin.oraroo.ro/assets/9d68181b-0d50-425e-be04-075206535933

Използвате ли ефективно времето си? Помогнете си със шаблони!

Генерирането на документи на база на шаблони е специализирано средство - когато служител поиска документ, ти го имаш на разположение. Това ти позволява да се концентрираш върху истински важното в твоята дейност. Функционалността, предоставена от платформата Oraroo, отговаря на необходимостите за ефективност на отговорните за човешките ресурси. Лесното и бързото попълване спестява време и премахва грешки.

Използвате ли ефективно времето си? Помогнете си със шаблони!
Защо да използвате шаблони?

A manager's daily activity is divided between routine tasks and new challenges that it is important to manage effectively. For this, time is an essential resource, especially in recurring activities that, if taken from scratch every time, become counterproductive.

One of the useful processes in HR that saves the time of the HR manager is the generation of documents based on templates. Once created, these typed documents enable the rapid issuance of professional documents that have a unified and cohesive look.

  • They are easy to use: the default format only requires filling in the fields with the variable data related to each individual employee.
  • Provides consistency and uniformity: Standardization makes communication clearer and more efficient.
  • Reduce issuance time: There is no longer a need to create documents from scratch every time they are needed.
  • Create best practices: provide a way to organize information that is already proven effective.
  • Eliminates potential errors.
Генериране на шаблонни документи в Oraroo

Издаването на различни видове свидетелства може да генерира дълги времена за създаване на съдържание, специфично за целта на всеки вид документ. Както и популирането с данни на служителя, което, от своя страна, изисква време за търсене в документите в служителското дело.

Ораро е инструмент за увеличаване на производителността и ефективността на дейността в компаниите, включително като управлява създаването на документи. Голяма част от тях са специфични за дейността на HR отдела и имат определени стандартни форми.

Всичко става много по-лесно, като изберете шаблон, който ви освобождава от задачата за търсене и създаване на съдържанието на документа и, въз основа на полетата в приложението, ги попълва за вас. И времето за издаване на такъв документ се намалява от десетки минути до само 1-2 минути.

Видовете документи и модела на шаблона се определят от клиентската компания, а екипът на Ораро ги качва и ги прави достъпни в платформата. Тази функционалност може да бъде използвана от поне две места:

1. В разделът Служители, където избирате "Генериране на документ"

Тук можете да издавате различни видове свидетелства - служителски или CAS, декларации - служител за наем или постоянен адрес, заявления - за напускане с предварително известие, описания на работното място и други в зависимост от специфичните нужди на компанията.

1. Генериране на Свидетелство за Служител

 

1. Съгласие за Край на Договора От Двете Страни

Може да имате и ситуации, в които шаблоните изискват само част от необходимата информация - тази, намерена в полетата на платформата Ораро. Например свидетелството за служител съдържа както данни на служителя, така и брутна заплата, които са в приложението, и данни за изплащане на CASS и други данъци, които са в системата за заплатите. И в този случай, на базата на шаблона, можете много бързо да подготвите частта от документа, която използва информацията от Ораро, след което да я довършите със специфичните данни от системата за заплатите.

2. При заявка за отпуск

Ако правилото във вашата компания е, че тази заявка се прави също и физически, то същата функционалност за генериране на документи, базирана на шаблон в Ораро, ви позволява да я издадете и отпечатате.

В този случай заявката за отпуск може да се генерира от самия служител и след това да се достъпи като документ за отпечатване. Мениджърът на човешките ресурси може да достъпи генерирането на този документ от екрана, подробно описан в предишната точка.

2. Генериране на Отпуск Модел

2. Документ, Приложен Към Заявката за Отпуск 1024x617

 

Предимството на Oraroo

Информацията в платформата Oraroo е свързана така, че дейността в компанията да бъде възможно най-лесна и ефективна. Предимството, което донесе в случая на генерирането на документи на база шаблони, е интеграцията с Персонален Файл. Така всички тези документи автоматично се добавят към файла, като го актуализират по автоматичен начин.