Oraroo
Şirketinizi Kaydedin
https://contentadmin.oraroo.ro/assets/c5e13b05-a3be-4738-a5d6-38a26d73c6f0

Oraroo Kullanım Alanı: İdari Belgelerin Toplu Oluşturulması

İK departmanları her zaman fiziksel olarak dosya ve belgeleri yönetme zorluklarıyla karşı karşıya kalmışlardır. Ancak, mevcut dijitalleşme eğilimleri bu alanda basitleştirme için yeni yollar açmaktadır.

Oraroo'da önceden belirlenmiş bir şablona dayalı olarak yönetim belgeleri (örn. ek belgeler, sertifikalar, sözleşmeler vb.) daha çok çalışan için aynı anda ”toplu“ veri üretimi yapılabilir.

Oraroo Kullanım Alanı: İdari Belgelerin Toplu Oluşturulması
Oraroo'da Toplu Üretim - Nasıl çalışır

Adım 1. Çalışanlar listesinden gereken belgelerin oluşturulması gerekenler seçilebilir.

1 Resize

Adım 2. İstenilen seçimi daha hızlı yapmak için bir filtre uygulanabilir (örneğin, listeden dış işbirlikçileri silmek isteniyorsa)

2 Resize

 

Adım 3. "Belge oluştur" düğmesine tıklayın, ardından istenen belge türünü listeden seçin ve dışa aktarın. Seçilen çalışanların verileriyle önceden doldurulmuş belgeler arşivi indirilecektir.

 3 Resize

Toptan Üretimin Avantajları
  • Süreç basit ve verimli ve İK departmanı tarafından belirtilen bir idari işlemi gerçekleştirmek için ayrılan zaman önemli ölçüde daha kısadır;

 

  • Herhangi bir belge modeli veya şablon idari bir ihtiyacı olan bir çalışana bir tıklama uzaklıktadır;

 

  • Prosesin verimliliğiyle birlikte çalışanın üretkenliği artar;

 

  • Veri sistemi, merkezi ve kullanımı kolay veya değiştirilebilir
Mevcut Çalışma Ortamı ve Otomatikleştirmenin Gerekliliği

"Evden çalışma" veya "hibrit" çalışma düzeninin yaygınlaşmasıyla birlikte, çalışan yönetim sistemi verimliliğine olan ihtiyaç artmıştır. Böylece, insan kaynakları alanında belirli prosedürlerin otomatikleştirilmesinin çalışanların üretkenlik, bağlılık ve refahı üzerinde olumlu etkilerinin olduğu tespit edilmiştir.

Daha spesifik olarak, prosedürlerin dijitalleştirilmesi bir şirketin bölümlerine çok daha hızlı bir şekilde bilgi sağlayabilir ve bir çalışanın genel çalışma deneyimini iyileştirmeye de yardımcı olabilir. Bu nedenle, evden çalışan bir çalışan basit bir "tıklama" ile çeşitli idari prosedürleri çözebilir.

Oraroo Perspektifi

Dokümanların toplu olarak üretilmesi prosedürü, Oraroo platformu tarafından sağlanan özelliklerden sadece bir tanesidir. Oraroo, geniş bir yönetsel prosedür yelpazesi sunar ve iş performansını ve üretkenliğini teşvik eder.

Daha fazla detay veya bir gösterim için: contact@oraroo.eu