Oraroo
Şirketinizi Kaydedin
https://contentadmin.oraroo.ro/assets/f3a03195-028b-421e-a1f5-d1d152f27654

Oraroo'da Performans Değerlendirmesi

Performansın izlenmesi ve "ölçülmesi" yanında, Bir Performans Değerlendirmesi aynı zamanda hedef belirleme, geribildirim sağlama, zayıflıkları güçlü yönlerle karşılaştırma ve çalışan becerilerini geliştirme üzerinde de odaklanır.

Performansın izlenmesi ve "ölçülmesi" yanında, bir performans değerlendirmesi aynı zamanda hedef belirleme, geribildirim sağlama, zayıflıkları güçlü yönlerle karşılaştırma ve çalışan becerilerini geliştirme üzerinde de odaklanır. Şu anda, daha sık ve boyutları azaltılmış değerlendirmelerin gereksinimi bulunmaktadır, burada yöneticinin odak noktası, çalışana hemen ve sürekli geribildirim sağlamaktır (Daha fazlasını oku).

Oraroo, performans değerlendirme sürecinin tümünü resmi değerlendirme perspektifinden ve değerlendirmenin gerçekleştirildiği dönem boyunca düzenli olarak kolaylaştırır.

Oraroo'da Performans Değerlendirmesi
Oraroo'daki Performans Değerlendirmesi.

 

Özellikle Oraroo, bir dizi kaynaktan (360 Derece Geribildirim) geri bildirim toplama temelinde kapsamlı bir değerlendirme yapma olanağı sunar. Bu yöntem, bir yandan çalışanın etkileşimde bulunduğu meslektaşları tarafından nasıl görüldüğünü keşfetmesine (yönetici, astlar, şirketteki diğer meslektaşlar, müşteriler vb.) ve diğer yandan, yönetim tarafından çalışanın davranışlarıyla ilgili somut detaylar elde etmesine olanak sağlar.

Oraroo'daki Performans Değerlendirme süreci, bir sonraki dönem için hedeflerin belirlenmesiyle başlar ve aşağıdaki prensipler üzerine çalışır:

 • Şirket genelinde önemli kabul edilen hedeflerin seçilmesi (örneğin, davranışsal hedefler, şirketin belirli sonuçlarına tüm takımın katkısının farkında olma);
 • Yöneticilerin sahip olduğu sentetik hedeflerden, takımın her üyesinin ortak sonuca nasıl katkıda bulunması gerektiğini yansıtan detaylı hedeflere doğru hedeflerin sirayet etmesi;
 • Geçmişte gözlemlenen belirli davranışların düzeltilmesi, belirli projelerde sorumluluk alma veya mesleki gelişime ilişkin olabilen her çalışan için çok somut hedeflerin belirlenmesi.

«Hedefler» her çalışan için belirlendikten sonra, Oraroo'da Gerçek Değerlendirme Aşaması başlar. Bu aşama, çalışanı bir farkındalık ortamına getirmeyi, yapması gereken işte algılanan herhangi bir zorluğu tespit etmeyi ve Yönetici'ye sadece farklı algıların olduğu konulara odaklanma imkanı sunmayı amaçlayan bir Öz Değerlendirme Aşaması ile başlar. Ayrıca, Çalışanın zorlandığı zorlukları bilmesi, bu zorluklara cevap verebilecek somut bir gelişim planı önermesi için Yönetim Ekibinin de haberdar olması önemlidir. Bu yaklaşım, çalışanın motivasyonunun azalmasını önleyecek ve işe bağlılığını artıracak, aynı zamanda Şirket Yönetimi ile güven ve ilişkisini geliştirecek.

Ayrıca, Oraroo, Özelleştirilebilir hedeflerin tanımlanmasında açıklık sağlar ve Çalışan vs. Yönetici arasında ayrı yorumlamaların önüne geçmeyi amaçlar. Bu özellikle nicel hedeflerin ölçülmesi için kurallara ve bazı davranışların "çok iyi" seviyede olmasının "kabul edilebilir" veya "yetersiz" seviyelerle karşılaştırıldığı nitelenmelerine ilişkindir. Ayrıca, bazı hedefler, Oraroo tarafından otomatik olarak hesaplanan göstergelerle ilişkilendirilebilir (örneğin, faturalandırılabilir zamanın yüzdesi, projelerde gelire bireysel katkı, zaman çizelgelerinin tamamlanmasındaki gecikme vb.), ilerlemenin otomatik izlenmesine ve belirlenen hedeflerin ne derece yerine getirildiğinin otomatik olarak hesaplanmasına olanak sağlar.

Ayrıca, Oraroo, bir çalışanın başka bir çalışanla bazı düzeylerde işbirliği yapması durumunda, değerlendirme süreci boyunca istediği herhangi bir zamanda zamanında geri bildirim bırakabilmesine olanak tanır. Bu geri bildirim, çalışana iletilen hedeflerin makul düzeyde gizli kalmasını sağlar ve aynı zamanda anonim geri bildirim verme imkanı da sunar. Böylece, Oraroo, sürekli geri bildirim verme ve alma yeteneğini kolaylaştırır. Ek olarak, yönetici ve çalışan, hangi yöntemlerin işlediğini ve devam edilebileceğini, hangi yöntemlerin ise işlemediğini ve iyileştirilebileceğini gözlemleme fırsatına sahiptir.

Oraroo'da nasıl çalışır

Adım 1 – Performans Değerlendirme İş Akışı için Grup ve Performans Hedeflerini Belirleme Resim 1

Adım 2 – Yöneticiyle Birlikte Belirlenen Performans Hedeflerine Dayalı Çalışan Performansı Kendi Değerlendirme Görevi

Resim 2

Adım 3 - Çalışanın Kendi Değerlendirmesi ve Meslektaşlar/Diğer Yöneticilerin Geri Bildirimlerine Dayalı Yönetici Performans Değerlendirme Görevi

Resim 3

Adım 4 - Çalışan Geri Bildirimi

Resim 4

Adım 5 - Çalışan Performans Değerlendirme İş Akışı

Resim 5

 

Oraroo'daki Performans Değerlendirmesinin Avantajları
 • İş görevlerinde Netlik artırılması;
 • Çalışanın yetenekleriyle bağlantılı Olası Hedeflerin belirlenme imkanı;
 • Hedeflere dayalı Homojen İş Ekiplerinin düzenlenme imkanı;
 • Yönetici-Çalışan İlişkisinde Güveni artırma ve İletişim Sıklığını sürdürme imkanı;
 • Çalışanın Güçlü ve Zayıf yönlerinin tespiti;
 • Çalışanın Özerklik ve Yaratıcılığını artırma;
 • Uyum yeteneğine dayalı dinamik bir iş ritmini kolaylaştırma;
 • Çalışanın Mevcut Davranışlarını ve Becerilerini gözlemlemek ve sürdürebilmek imkanı;
 • Çalışanın Yeni Becerilerinin geliştirilmesine dayalı görevler oluşturma imkanı

Daha fazla ayrıntı veya bir demo için: contact@oraroo.eu