Oraroo
Şirketinizi Kaydedin
https://contentadmin.oraroo.ro/assets/9450f111-9dae-4f02-a6c3-bfbd6bbdf169

Yöneticinize yapıcı geri bildirim nasıl verilir - etkili örnekler ve teknikler.

Profesyonel mükemmelliğe doğru süregiden yolculuğumuzda, yapıcı geri bildirimler hayati bir araçtır. Bu makale, yöneticilere değerli geri bildirimler sunmanın sanatını keşfediyor; takdir ve düzeltme önerilerini etkili bir şekilde iletmeyi, saygı ve ortak gelişmeye yönelik bağlılığı göstermeyi inceliyor. Somut örnekler ve pratik teknikler aracılığıyla, yöneticiyle yapılan diyalog bir gelişim fırsatına dönüştürülebilir, olumlu geri bildirim ve açık iletişimin sağlıklı ve verimli bir profesyonel ortamda ne denli önemli olduğunu vurgular.

Yöneticinize yapıcı geri bildirim nasıl verilir - etkili örnekler ve teknikler.
Yöneticinizle İlişkide Geri Bildirimin Önemi.

Yöneticiye sağlanan geri bildirim, sürekli gelişim ve karşılıklı anlayış için önemli olan açık bir iletişim kanalı yaratır.

Geri bildirim sayesinde çalışanlar, başarılar için takdirini ifade edebilir ve gelişim için önerilerde bulunabilir, böylece yöneticinin mesleki gelişimine katkıda bulunur. Ekibinden yöneticiye değerli bir görüş sağlar, liderlik tarzlarını ve yönetim stratejilerini ayarlamak için önemlidir.

Yapıcı geri bildirim, sorunların erken aşamalarda tespit edilmesine yardımcı olur ve büyümesini engeller. Ayrıca, fikirlerin ve görüşlerin değer verildiği, güvene dayalı ve karşılıklı saygıya dayanan bir çalışma ortamı yaratır. Açık diyaloga teşvik ederek, geri bildirim güçlü ve uyumlu bir örgütsel kültürün oluşmasına yardımcı olur. Düzenli geri bildirim sağlamak, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı ile genel takım performansını olumlu etkiler. Son olarak, etkili geri bildirim, yöneticinin liderlik becerilerinin sürekli gelişimini destekleyerek, profesyonel ilişkileri güçlendirir.

Yapıcı Geri Bildirim nedir?

Oluşturucu geri bildirim, belirli ve olumlu öneriler sunarak sürekli büyümeyi ve gelişmeyi teşvik etmek amacıyla tasarlanmış iletişim bir biçimidir.

Olumsuz eleştirilerin aksine, olumlu geribildirim, hatalara ve eksikliklere odaklanmak yerine hem olumlu yönleri hem de geliştirilmesi gereken yönleri denge ve saygı çerçevesinde ele alır.

Bu tür geribildirim, kişisel yönler yerine belirli davranışlar ve eylemler üzerinde odaklanır, böylece öğrenme ve gelişim için uygun bir ortam yaratır.

Oluşturucu geri bildirim, sık sık geçmişte takılı kalan olumsuz geri bildirimlere göre geleceğe yönelik ve çözüm odaklıdır. Genellemelerden kaçınarak belirli ve net olması, anlaşılmasını ve uygulanmasını kolaylaştırır. İşbirliğine dayalı doğasıyla söyleşiyi ve açıklığı teşvik eder, savunma veya çatışma yaratmaz.

null

Oluşturucu geri bildirim, olumlu katkıları tanır ve değerlendirir, böylece etkili davranışların tekrarlanmasını teşvik eder. Esas olarak, kişisel ve mesleki gelişim için önemli bir araçtır ve sağlıklı ve üretken çalışma ilişkilerinin gelişmesine yardımcı olur.

Yöneticiniz için olumlu geri bildirim örnekleri
 1. Stratejik Vizyonu Uygulama: "Stratejik vizyonunuzun ekibimizin yönünü olumlu bir şekilde etkilediğini fark ettim. Yaklaşımınız bize uzun vadeli hedeflerimiz konusunda daha net bir perspektif sağladı ve daha verimli bir çalışma ortamı oluşturdu."

 2. İletişim Becerileri: "Takımla açık ve net bir şekilde iletişim kurmanız, ortak hedeflerimize açık bir şekilde anlamamızı sağlıyor ve hizalanmamızı sağlıyor."

 3. Çatışma Yönetimi: "Son çatışmayı nasıl ele aldığınız etkileyiciydi. Adil davrandınız ve tüm taraflar için faydalı bir çözüm bulmayı başardınız."

 4. Yenilik Yeteneği: "Yaratıcı X, Y ve Z girişimleriniz ekibimize ve projelerimize önemli değer kattı."

 5. Takım Gelişimi: "X, Y ve Z (ekip üyeleri) için A, B ve C becerilerinin gelişimini destekleme şeklinizi gerçekten takdir ettim. Bu, takım performansına olumlu bir etki yarattı."

 6. Etkili Kararlar: "Düşünceli ve hızlı kararlarınız, takımı önemli zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı oldu: X, Y ve Z, bizi başarıya yönlendirdi."

 7. İlham Verici Liderlik: "Liderlik tarzınız ekip üzerinde ilham veriyor ve motive ediyor, olumlu ve üretken bir çalışma ortamı oluşturuyor."

 8. Esneklik ve Uyumlama Yeteneği: "X, Y ve Z'deki (değişikliklerde) hızlı uyum sağlama kabiliyetiniz ve sonrasındaki strateji değişikliği, projelerimiz A, B ve C'nin başarısı için hayati öneme sahipti."

 9. Etkili Zaman Yönetimi: "Etkili zaman yönetiminin olağanüstü bir örneğisiniz, bu da hepimizi daha verimli ve üretken olmaya teşvik ediyor."

 10. Takım Performansının Takdir Edilmesi: "Her bir takım üyesinin çalışmasını takdir etme şeklinizi takdir ediyorum. Bu, zor bir dönemde morale yüksek tutmak açısından çok yardımcı oldu."

 11. Çözüm Odaklı Yaklaşım: "Sorunlardan ziyade çözümlere odaklanma yeteneğiniz, zorluklar karşısında pozitif ve üretken kalabilmemizi sağlıyor."

 12. Yenilik ve Yaratıcılık Desteği: "Yaratıcı düşünceye ve yeniliğe sürekli teşvikiniz, projeler X, Y ve Z için yeni yöntemler / çözümler / yaklaşımlar bulmamızı ilham verdi."

Gelişime açık alanlar hakkında yapıcı geri bildirim nasıl sağlanır.
 • Özelleştirin ve Nesnel Olun: İyileştirilmeye ihtiyaç duyan somut unsurları belirleyerek başlayın, genellemelerden kaçının ve örneklerle spesifik gerçeklere odaklanın.
 • "Sandviç" Tekniğini Kullanın: Olumsuz geri bildirimi iki olumlu yorum arasında sunarak, alıcının moralini koruyun ve güçlü yönleri vurgulayın.
 • Kendinizi "Ben" Terimleriyle İfade Edin: Suçlamaları önlemek ve algınıza sorumluluk üstlenmek için "Ben hissediyorum" veya "Ben gözlemliyorum" gibi ifadeler kullanın.
 • Empatik ve Saygılı Olun: Geri bildirimi yapıcı ve karşılıklı sorunlaşmayan bir şekilde sunarak, yöneticinin bakış açısını anlayışla karşılayın ve saygı gösterin.
 • Çözümler ve Öneriler Sunun: Eleştiriyle sınırlanmak yerine, iyileştirme için çözümler veya pratik öneriler sunun.
 • Kişilik Temelli Geri Bildirimden Kaçının: Duygusal bir tepkiye neden olmamak için, kişilik özellikleri yerine somut davranışlar ve eylemlere odaklanın.
 • Doğru Zamanlamayı Yakalayın: Yöneticinin dinlemeye ve konuşmaya açık olduğu uygun bir zamanda geri bildirimde bulunun.
 • Geri Bildirimi Dinleyin ve Yanıtlayın: Yöneticinin herhangi bir yanıt veya açıklama yapmasına açık olun, geri bildirim sürecini iki yönlü bir diyaloga dönüştürün.
Geribildirim sağlama konusunda etkili iletişim stratejileri.

Yapıcı geri bildirim sağlamak, seçici bir ve empatik bir yaklaşım gerektirir, bunun için tartışma için uygun bir zaman ve ortamın, dikkat dağıtıcı ve gerilimden uzak olduğu bir şekilde seçilmesiyle başlar.

Konuşmaya olumlu bir notla başlamak, kabul edilebilirlik sağlayacak pozitif ve açık bir ton ayarlamak önemlidir. Yapıcı geri bildirim verirken, suçlamalardan kaçınmak ve kişinin davranışlarının veya eylemlerinin sizi nasıl etkilediğini ifade etmek için "Ben" dilini kullanmak önemlidir.

Nitelikli noktalarınızı netleştirmek için somut örnekler verin, suçlama niteliği taşıyan genelleştirmeler veya abartılamalardan kaçının. Diğer kişinin yanıtını aktif bir şekilde dinleyin, kendilerinin bakış açılarını ifade etmelerine ve herhangi bir yanlış anlamayı açıklığa kavuşturmalarına izin verin.

null

Bir defada çok fazla geri bildirim vermeyin; kişiyi bunaltmamak için bir veya iki ana konuya odaklanın. Sorular ve tartışma için fırsatlar sunarak açık diyaloga teşvik edin ve karşılıklı geri bildirime açık olun.

Nihayetinde, iyileşme için somut adımlar belirleyin ve bu hedeflere ulaşmada destek sunarak karşılıklı başarıya olan bağlılığınızı gösterin.

Zor Durumlarda Geri Bildirimi Nasıl Yaklaşımla Ele Alınır: Örnekler
 1. Durum: Yönetici gerçekçi olmayan takvimler belirler.

  • Geri bildirim: "Bu takvimlerin önemini anlıyorum, ancak gerçekçi olmadıklarını düşünüyorum. Görevleri nasıl önceliklendireceğimizi konuşabilir miyiz? Kaliteli işlerin makul bir sürede teslim edilmesini sağlamak istiyorum."
 2. Durum: Yönetici ekibin çabalarını tanımamaktadır.

  • Geri bildirim: "Ekip bu projede çok sıkı çalıştı ve çabalarımızın tanınması motivasyon kaynağı olurdu. Sizden gelen bir takdir özgüvenimizi olumlu etkiler."
 3. Durum: Yönetici beklentileri açık bir şekilde iletememektedir.

  • Geri bildirim: "Bazen beklentilerinizi tam olarak anlamak zor oluyor. Daha net talimatlar almak ve hedeflerinizle daha iyi uyum sağlamak için konuşmak bize yardımcı olurdu."
 4. Durum: Yöneticinin otoriter bir liderlik tarzı vardır.

  • Geri bildirim: "Daha işbirlikçi bir liderlik tarzı beni daha motive eder ve takım dinamiklerini geliştirir. Herkesin fikirlerinin dikkate alındığı yöntemleri keşfedebiliriz belki."
 5. Durum: Yönetici yapıcı geri bildirimler sağlamamaktadır.

  • Geri bildirim: "Nasıl gelişebileceğimi anlamak için daha yapıcı geri bildirimler almak istiyorum. Bana bazı spesifik öneriler verebilir misiniz?"
 6. Durum: Yönetici belirli çalışanları tercih etmektedir.

  • Geri bildirim: "Diğer takım arkadaşlarından daha az fırsat aldığımı düşünüyorum. Herkesin eşit şanslara sahip olduğunu hissetmek takım morale önemlidir."
 7. Durum: Yönetici sorulara veya destek taleplerine cevap vermemektedir.

  • Geri bildirim: "Rehberlik için daha sık erişiminiz olması çok yardımcı olurdu. Haftada bir kez birebir görüşmelere zaman ayırabilir misiniz?"
 8. Durum: Yönetici yeni fikirleri uygun bir şekilde değerlendirmeksizin reddeder.

  • Geri bildirim: "Bazı fikirlerimizin dikkate alınmadığını düşünüyorum. Her bir fikrin keşfedildiği ve değerlendirildiği bir oturum yapabiliriz belki."
 9. Durum: Yönetici takım çatışmalarını iyi yönetmemektedir.

  • Geri bildirim: "Takımda çatışmalar çıktığında, bunların etkili bir şekilde ele alınmadığını gözlemledik. Belki de çatışma yönetimi eğitimi hepimiz için faydalı olur."
 10. Durum: Yönetici iş-yaşam dengesine saygı göstermemektedir.

  • Geri bildirim: "Hangi şekilde iş ve kişisel yaşamı daha iyi dengeleyebileceğimizi görüşmek istiyorum. Hepimiz daha iyi hissederiz ve daha üretken oluruz diye düşünüyorum."
Oraroo'da sürekli geri bildirim.

Olumlu geri bildirimin önemini anlamış ve bu konuda etkili uygulamaları hayata geçiren birçok kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşların örnekleri, diğerleri için ilham kaynağı ve öğrenme kaynağı sağlayabilir.

Oraroo müşterileri, şirket içinde kapsamlı bir performans yönetimi sürecinin bir parçası olarak sürekli geri bildirim sistemi kullanmaktadır ve aynı zamanda resmi bireysel performans değerlendirme görüşmelerinin hazırlanmasında önemli bir unsurdur.

null

Her takım üyesi, Oraroo aracılığıyla örgüt içinde çeşitli işbirliği bağlamlarında, yöneticilerine gerçek zamanlı olarak olumlu geri bildirimde bulunma fırsatına sahiptir. Bu uygulama, takım motivasyonunda ve performansta artış göstermiştir.

Yöneticinin Profesyonel Gelişiminde Geri Bildirimin Rolü

Geri bildirim, bir yöneticinin profesyonel gelişiminde önemli bir rol oynar ve ona liderlik stilinin ve eylemlerinin takım üzerindeki etkisinin değerli bir içgörü sağlar.

Geri bildirim aracılığıyla yöneticiler, çalışanların ihtiyaçlarını ve beklentilerini daha iyi anlayabilir, böylelikle takım yönetimi stratejilerini ayarlayıp iyileştirebilirler. Bu, davranışlarını ve becerilerini gözden geçirme fırsatı sunarak güçlü yönleri ve geliştirilmesi gereken alanları belirleme imkanı sağlar.

Oluşturucu geri bildirim, değişen bir çalışma ortamında sürekli öğrenmeyi ve uyum sağlamayı teşvik etmenin önemli olduğu bir ortamın oluşturulmasına yardımcı olur. Ayrıca, dürüst iletişimin teşvik edildiği açık ve şeffaf bir çalışma ortamının oluşturulmasına da yardımcı olur.

Geri bildirim alarak yöneticiler, iletişim tarzlarının diğerleri üzerindeki etkisini daha iyi anlayabilirler. Bu, kişilerarası ilişkilerin geliştirilmesine ve takımın etkinliğinin artmasına yol açabilir.

Sonuç olarak, geri bildirim yöneticilerin sürekli profesyonel gelişimi için vazgeçilmezdir ve onların daha etkili ve empatik liderler haline gelmelerini sağlar.