Oraroo
Şirketinizi Kaydedin
https://contentadmin.oraroo.ro/assets/18732de7-d331-4864-b503-82585b17b956

İnsan Kaynakları Süreçlerinde Olgunluk = Dijitalleşme

İK süreçlerinin olgunluğunun değerlendirilmesi, önerilen olgunluk modelinin boyutlarını kullanarak mevcut durumun eleştirel bir analizini kolaylaştırır. Bunların optimize edilmesi, şirketin operasyonel verimliliğini arttırır ve işletmeye değer katar. İK süreçlerini dijitalleştirerek, temel işgücü görevlerini otomatikleştirebilir ve strateji ve büyüme için daha fazla zaman kazanabilirsiniz. İK' da dijital dönüşüm, şirketlerin dayanıklılığını artırmasına ve rekabet avantajı sağlamasına yardımcı olur.

İnsan Kaynakları Süreçlerinde Olgunluk = Dijitalleşme
İçindekiler

1. İK bağlamında dijital olgunluk nedir?

2. Bir dijital olgunluk değerlendirmesi gerekiyor mu?

3. Operasyonel mükemmellik

4. Operasyonel Mükemmellik Analizi için Olgunluk Modeli

 1. İşlem süreçlerinin otomasyonu
 2. İK metrikleri raporlaması
 3. İK veri kalitesi
 4. Yürütme ve yönetici/İK sorumlulukları

5. İK Teknolojisi, insan kaynakları süreçlerinizi olgunlaştırmada yardımcı olabilir mi?

 

1. İK bağlamında dijital olgunluk nedir?

Dijital olgunluk, HR fonksiyonunun kuruluşunuzda ulaştığı teknoloji benimseme düzeyini ifade eder. Genel olarak dijitalleşmenin bir kombinasyonu olarak düşünün ve HR süreçlerinin ve yönetimsel çalışmaların ne kadar iyi dijitalleştirildiğini.

Ancak daha da önemlisi, dijital olgunluk rekabet avantajıdır. Birçok şirket için daha yüksek bir olgunluk seviyesi, iş operasyonlarında daha yüksek bir mükemmellik veya iş direnci seviyesine denk gelir.

Dolayısıyla dijital olgunluğu hem mevcut bir durum hem de bir fırsat olarak düşünmek faydalı olur. Stratejik girişimlere odaklanmak için HR ve yönetimsel süreçleri dijitalleştirerek kuruluşunuzu bir üst seviyeye taşıma fırsatı.

 

2. Bir dijital olgunluk değerlendirmesi gerekiyor mu?

Covid-19 salgını, zaten son derece önemli olan bir yönü vurguladı: şirketlerin dirençli olma konusundaki acil ihtiyaç. Aynı zamanda, işi kolaylaştıran dijital teknolojilerin genel önemini ve değerini de ortaya koydu.

Sonuç olarak, insan kaynakları departmanınız işin dijitalleştiğini düşünebilir, ancak hala yapılacak çok işiniz olabilir. Özellikle gerçekten operasyonel mükemmeliyeti başarmak söz konusu olduğunda, ele almanız gereken bazı "kör noktaları" kaçırabilirsiniz.

Bir dijital olgunluk değerlendirmesi, organizasyonunuzun kritik anlamda nerede olduğunu tam olarak belirlemeye yardımcı olabilir. Bu, dijital olgunluğun organizasyonunuzu mükemmelleştirecek birçok yönün kilidini açmanıza yardımcı olabilir! Ve bunun hepsi, mevcut durumu anlamakla başlar.

3. Operasyonel mükemmellik

İK olgunluk modeli, şu ana başlıklar altında uygulanabilir:

 • Kurumsal kültürün geliştirilmesi
 • Operasyonel / işlem mükemmelliği ve stratejik yürütme
 • Çekicilik ve tutma
 • Performans ve sorumluluk
 • Ödüllendirme ve tanınma
 • İnsanların geliştirilmesi
 • Çalışan refahı

Operasyonel/ işlem mükemmelliği, düşük maliyetle yüksek katma değerli işlem hizmetlerinin gerçekleştirilmesine atıfta bulunur.

Operasyonel mükemmellik bağlamında dijital dönüşüm, temel İK süreçlerinin tasarımını ve yürütülmesini kolaylaştırmak için dijital teknolojilerin kullanılması anlamına gelir. Temel olarak, günlük işinizi daha kolay ve basit hale getirmek için dijitalleşmeyi kullanmak anlamına gelir ve ek bir fayda olarak diğer stratejik konulara odaklanabilme imkanı sunar.

Bunun olmaması durumunda, güvenlik ve veri kalitesi sorunları, yüksek maliyetler ve düşük hizmet kalitesi riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

4. Operasyonel mükemmeliyet analizi için olgunluk modeli

Operasyonel mükemmelliğin analizi, birkaç bileşen üzerine yapılandırılabilir:

 • İşlem süreçlerinin otomasyonu
 • İK metriklerinin raporlanması
 • İK veri kalitesi
 • Yönetimsel/İK yürütme ve sorumluluklar

Her bileşenin evriminin nitel analizi, her durumda oluşturduğumuz maturite seviyelerine dayanarak yapılabilir:

 • Seviye 1: AD-HOC
 • Seviye 2: BAŞLANGIÇ
 • Seviye 3: OPERASYONEL
 • Seviye 4: UYUMLU

Nivele De Maturiatte Procese Hr 1024x435

4.1 İşlem süreçlerinin otomasyonu

Seviye

Tanım

1 - Ad-Hoc

Çoğu İK işlem süreci el ile ve emek yoğun olarak minimal BT sistem desteği ile gerçekleştirilir.

2 - İlkel

Bazı bölümler ve iş alanlarında İK işlem sürecinin otomasyonunu sağlamak için izole girişimler vardır.

3 - Operasyonel

Bazı işlem İK süreçleri, bağımsız sistemler aracılığıyla otomatik hale getirilmiştir.

4 - Uyumlu

Entegre bir İK BT sistemi, işe alım, maaşlandırma, performans yönetimi, izin yönetimi vb. işlem süreçlerini otomatik hale getirir.

4.2 İK metriklerinin raporlanması

Seviye

Tanım

1 - Ad-Hoc

Hiçbir İK değeri raporlanmaz.

2 - İlkel

Operasyonel İK metrikleri tutarsız ve nadiren raporlanır.

3 - Operasyonel

Operasyonel İK metrikleri ve bazı stratejik metrikler raporlanır, ancak her zaman karar verme için faydalı olmaz. İK raporlaması, iş raporlaması ile gayrı resmi olarak ilişkilendirilir.

4 - Uyumlu

İşletme raporlamasına temel oluşturacak şekilde, İK operasyonel ve stratejik metrikleri düzenli ve tutarlı bir şekilde raporlanır. İK raporlaması, iş raporlamasının ayrılmaz bir parçasıdır.

4.3 İK veri kalitesi

Seviye

Tanım

1 - Ad-Hoc

İK veri kalitesi genellikle kötüdür, örneğin eksik, tutarsız, tekrarlı vb.

2 - İlkel

İlk İK veri kalitesi kabul edilebilir bir seviyededir, düzeltme ve temizleme için ara sıra manuel müdahale gerektirir.

3 - Operasyonel

Operasyonel Ana İK bilgi sisteminden izole edilen bazı İK verileri, veri kalitesi sorunları yaşar.

4 - Uyumlu

Tüm insan bilgileri için tek bir entegre İK veri kaynağı bulunur, çalışan sayısı ve organizasyonel özellikler (etnik köken, devir oranları vb.) konusunda doğru bilgi sağlar.

4.4 Yönetimsel/İK yürütme ve sorumluluklar

Seviye

Tanım

1 - Ad-Hoc

Yöneticiler, tüm insanlarla ilgili konularda İK fonksiyonuna güvenir. İK fonksiyonu, şirket için basit işlemleri gerçekleştirebilir (örneğin maaş bordrosu).

2 - İlkel

Yöneticiler, çoğu insan konusunda İK fonksiyonuna güvenir, ancak gruplarının öğrenme ve geliştirme ve performansını yönetir. İK fonksiyonu, işle ilgili İK hizmetlerini sağlar ve iş için stratejik bir ortak olmayı hedefler.

3 - Operasyonel

Operasyonel Yöneticiler, insan kaynakları işlemlerini bir self-servis sistemi üzerinden gerçekleştirir ve kadro planlaması, liderlik geliştirme ve halefler gibi insan kaynakları konularını yönetir. İK etkin işlemler sağlar ve yetenek yönetimi ve liderlik halefleri planlaması gibi işle aktif olarak odaklanmaya başlar.

4 - Uyumlu

Yöneticiler, insan kaynakları işlemlerini bir self-servis sistemi üzerinden gerçekleştirir. İK fonksiyonu, organizasyonu geliştirmeye ve değer yaratmaya odaklanır ve iş yöneticileri tarafından stratejik bir ortak olarak görülür.

5. İK Teknolojisi insan kaynakları süreçlerinizi olgunlaştırmaya yardımcı olabilir mi?

Olgunluk değerlendirmesini tamamlamak, yukarıda listelenen her boyutun optimize edilmesinin şirketinizin operasyonel verimliliğini artırdığını ve işinize değer kattığını anlamanıza yardımcı olur.

Dijital bir İK çözümü ile yalnızca operasyonel mükemmellik için bir temel oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda geleceğe yönelik takımlarınız için İK süreçleri oluşturabilir, deneyimlerinden veri elde edebilir ve kuruluşunuzu çevik ve esnek tutabilirsiniz.

İK süreçlerinizi dijitalleştirerek, temel işgücü görevlerinizi otomatikleştirebilir ve strateji ve büyüme için daha fazla zaman kazanabilirsiniz.