Oraroo
Şirketinizi Kaydedin
https://contentadmin.oraroo.ro/assets/773cd054-68cb-4b11-9363-35128683985a

Şirketin verimliliğini projeler üzerine zaman takibi yaparak artırın.

Proje zaman takibi, ekip ve proje yöneticilerine iş zaman kullanımının sezgisel bir şekilde genel bir bakış sağlar. Zaman çizelgesinin periyodik olarak tamamlanması mali bilgilerin güncellenmesine olanak tanır ve etkili proje teslim yönetimini kolaylaştırır. Doğru tamamlama, hizmet faturalandırmanın temelidir. Zaman devamının periyodik olarak analizi verimlilik ve otomasyon fırsatlarını vurgulayabilir, aynı zamanda gelecekteki kaynak tahmininin temellerini atmaktadır.

Şirketin verimliliğini projeler üzerine zaman takibi yaparak artırın.
Proje zaman çizelgeleri, ilerlemelerini izlemek için bir araç olarak kullanılır.

Herhangi bir proje tabanlı şirketin yöneticisi, insanları bu aktivitelere organize etme ve atama zorluklarını bilir. Dahası, projenin seyrini takip etme ve sonuçlarını hisseder.

Bir yöneticinin bir yandan şirketi geliştirmek ve karlı projelerin sayısını artırmak, diğer yandan bu projeleri sürdürülebilir bir büyüme hızında ve ilerlemeyle teslim etme endişesi vardır. Bunun için tüm astlarına bağımlıdır.

Proje zaman çizelgeleri, bir projede yapılan çalışmaların ne olduğunu ve kimin hangi aktivitelerde yer aldığını her an bilebilme ihtiyacına cevap verir. Çalışanlar görevleri belirlendiğinde, hedefler ve görevler ile atanırlar. Her günün sonunda, faaliyetlerini içeren zaman çizelgelerini tamamlarlar.

Diğer faydaları: Proje zaman çizelgesi kullanmanın diğer faydaları

Mevcut zaman tablolarına dayanarak proje yöneticileri, projelerin gerçekleştirilmesi için bir sonraki dönemde gerekli kaynakları tahmin edebilirler.

Bütün zaman tabloları projelere kaydedildiğinden, her bir projenin maliyetlerini hesaplamak için gerekli.

Diğer durumlarda, aynı zaman tabloları sunulan hizmetlerin faturalandırılmasının temelini oluşturur.

Bu yüzden, bunların doğru bir şekilde kaydedilmesi, gerçeklik ve yasal sınırlar içinde olması önemlidir. Bu şekilde, yöneticiler aynı zamanda hiçbir gelirin kaybedilmediğini de sağlarlar.

Proje zaman tablolarının periyodik analizi, projelerin türüne bağlı olarak insan kaynaklarının nasıl kullanılacağını ortaya çıkarır. Buna dayanarak yöneticiler gelecekte gereken kaynaklar için tahminler yapabilirler.

Son olarak, proje zaman tablolarının aynı periyodik analizi, süreçleri basitleştirme, otomasyon, eğitim vb. yoluyla verimlilik fırsatlarını vurgulayabilir.

Oraroo ek avantaj.

İşletme yönetimi ile işçi idaresinin entegrasyonu nedeniyle, tatil (izin günleri) bilgileri meslektaşlar tarafından sadece bir kez girilir ve her iki modülde de mevcuttur. Bu, aynı bilginin meslektaşlar tarafından birden çok kez girilmesini ortadan kaldırır.

Tatil izni bilgileri ayrıca proje saat cetveli ekranlarında da görülebilir, bu da aşağıdaki konularda yardımcı olur:

  • çalıştıkları günlerde çalışma saatlerini kaydetmek için çalışanların kayıtlarını yapabilmelerini
  • yöneticilere, faturalanabilir saatlerin veya çaba miktarının beklenenden daha az olduğu durumları anlayabilmelerini sağlar
Oraroo yaklaşımı

Proje veya takım yöneticisi olarak, projelerinizde mesai arkadaşlarınızın eklediği çabaları kontrol etmek için görünürlüğe ihtiyacınız vardır.

Oraroo platformunda, Proje Zaman Çizelgesi'ne her bir kişi tarafından eklenen bu bilgi, tüm takım üyeleri tarafından görülebilir.

Benim Takım Zaman Çizelgeleri ekranı, ekip üyelerinin üzerinde çalıştıkları projeler temelinde eklediği zamanları görüntülemenizi sağlar.

1. Selectie Rapida Pentru Vizualizare Timp Lucrat De Echipa 1024x554

Proje zaman çizelgelerinin tamamlanma derecesini belirleyebilir ve filtrelerle müşterileri, projeleri, faaliyetleri ve çalışanları hızlı bir şekilde seçerek görüntüleyebilirsiniz.

Yönetici için bu tablo, her bir projedeki ilgili ilerlemeyi gözlemlemesine olanak sağlar ve bu eylemlerin etkisi üzerinde görünürlük sunar. Dahası, projeyi verimli ve zamanında teslim etmek için etkinlikleri hızlı bir şekilde iyileştirmek veya potansiyel gecikmeleri yönetmek için gereken verileri sağlar.