Oraroo
Şirketinizi Kaydedin
https://contentadmin.oraroo.ro/assets/4cc2e96c-79ef-4209-8343-7be4404c54f6

Çalışma Günleri 2023 - Zamanınız Önemlidir

There are 248 working days in 2023. The average working days per month is about 21 working days. Out of 15 legal holidays, 12 are non-working days. The number of working days in a year are useful for purposes of planning activities within the company. They are also very important for accurate estimates or calculations of revenues and costs. The calculation formula is based on various categories of days. These are calendar days 2023, rest days and days off 2023 (paid days off, respectively public holidays).

Çalışma Günleri 2023 - Zamanınız Önemlidir
2023 çalışma günü sayısının kullanımı nedir?

Bir yıldaki çalışma günü sayısı birçok amaç için faydalı bilgidir. Bu hedefler şirket içi faaliyetlerin planlanmasıyla ilgili olabilir. Ya da finansal yönlerle ilgili olabilir. Gelir ve maliyetlerle ilgili olabilir: tahminler veya kesin hesaplamalar, çalışılan gün sayısına bağlı olduklarında.

Öte yandan, faaliyetlerin ve projelerin planlanması bağlamında, yıl içindeki çalışma günü sayısı, sırasıyla her ay, daha uzun süreli ve daha fazla kaynak gerektiren projeler için önemlidir.

Yeni kaynaklar getireceğimizde, onların takıma tam olarak ne kadar sürede entegre olacaklarını sorarız. Bir profesyonel hizmetler firmasında yeni bir işe alım, yaklaşık 60 çalışma gününden sonra verimli hale gelir. Toplam çalışma günü sayısına dayanarak, bu sürenin en az bir yılın çeyreğine kadar çıkabileceğini buluruz. Bu bir şirketin ekonomisinde uzun bir süredir.

Öte yandan, günlük ücretle müşterilere çalışmayı fatura ederken, yıldaki çalışma günü sayısı gelir tahmin etmek açısından önemlidir.

Ayrıca, bir çalışma gününün maliyetini hesaplayabilirsiniz.

Çalışılan gün sayısına bağlı diğer masraflarınız varsa, yıl veya ay içindeki çalışma günü sayısı bu maliyetleri hesaplama açısından faydalıdır:

– çalışma günü başına tarifeye sahip dış kaynaklar ve alt yüklenicilerle

– her çalışma günü için ayrı bir iş sözleşmesiyle çalışanlara sunulan yemek çekleriyle

2023 yılı için çalışma günlerinin hesaplanması.

Next, we review the main categories of days encountered in practice.

Definitions

 1. Calendar day – any day of the week
 2. Working day – any day of the week except Saturdays and Sundays and legal holidays, on which the regular working hours are carried out
 3. Day(s) of rest (or rest) – day on which no work is done, which is intended for rest
 4. Non-working day (free) – day during the working week when the staff is not obliged to perform work: weekly rest days, legal holidays and other days on which, according to the law, no work is done
 5. Weekly rest – rest days granted on two consecutive days, usually Saturday and Sunday (weekend)

Legal holidays in Romania 2023

86902b44-5d65-4bb4-9000-df3f7c215148.jpg

As can be seen from the table, of the 15 public holidays: 3 are on weekends and 12 are during the week.

The 3 public holidays that take place during the rest days (weekend) are – New Year's Day 1 January, Easter 12 April, Labor Day 1 May, Pentecost 4 June.

The formula for calculating working days for the year 2023

The next step is to calculate the number of working days. It is calculated by subtracting calendar days, rest days and free working days:

 •  calendar days: 365
 •  from which:
  •  rest days (weekend): 105
  •  working days off: 12
 •  Result: 365-105-12 = 248 working days 2022
2023 yılındaki her ayın çalışma günü sayısı.

The average number of working days per month in 2023 is approximately 21 working days.

Next, below is the distribution of the 248 working days over the 12 months.

7e9d726d-13c4-4e96-bece-a5f3a1eec3e6.jpg

Oraroo yaklaşımı

Oraoo ile yasal tatilleri ve çeşitli izin politikalarını yönetebilirsiniz. Kanuni tatiller veya asgari kanuni tatil hakkına ek olarak, çalışanlarınıza çeşitli türlerde ek tatil günleri sunabilirsiniz.

Oraoo ile, sadakate dayalı, kıdem bazlı, şirket gününe, gün ve saat bazlı kayıplara yönelik ek izin günleri politikalarını yönetebilirsiniz. Hatta, aşıya yönelik izin gününü yönetmek için kendi izin türlerinizi bile oluşturabilirsiniz.