Oraroo
Şirketinizi Kaydedin
https://contentadmin.oraroo.ro/assets/a26eb3d9-24f9-48fd-8c88-728316d01a1e

Proje Portföyü Yönetimi

Proje portföyü yönetimi (PPY), işletmelerin proje yatırımlarını iş hedefleriyle uyumlu hale getirmek için kullandığı stratejik bir süreçtir. PPY'nin amacı, kuruluş için en fazla değeri sağlayacak olan projelerin doğru karışımını seçmektir. 

PPY, işletmelerin iş üzerinde en çok etkisi olacak projeleri önceliklendirmelerine ve seçmelerine yardımcı olan bir karar verme sürecidir. PPY'nin amacı, işletmelerin doğru projelerin seçildiğinden emin olmaları ve bu projelerin kuruluşun stratejik hedefleriyle uyumlu olmasıdır. 

Oraroo, PPY'yi organizasyonlar için kritik bir fonksiyon haline getirebilir çünkü proje yatırımlarına hangi projelerin yatırım yapılacağı ve kaynakların nasıl tahsis edileceği konusunda kararlar almak için bir çerçeve sunar. PPY, organizasyonlara, iş üzerinde en büyük etkiye sahip olan projeler hakkında bilinçli kararlar almalarına ve başarılı olma olasılıkları en yüksek olan projeleri belirlemelerine yardımcı olur. 

Proje portföyü yönetimi, kuruluşların proje yatırımlarını iş hedefleriyle daha iyi bir şekilde uyumlu hale getirmek için kullanabilecekleri bir süreçtir. PPY, organizasyonların hangi projelere yatırım yapacakları ve kaynaklarını nasıl tahsis edecekleri konusunda daha iyi kararlar almalarına yardımcı olabilir. PPY kullanarak, organizasyonlar başarı şanslarını artırabilir ve proje yatırımlarının değerini en üst düzeye çıkarabilirler.

https://contentadmin.oraroo.ro/assets/a543ebc0-daa2-4145-99ab-e298e78773da

Projeleri planlama

Çoğu proje, bir tür planlama olmadan gerçekleştirilmez. Gerekli olan planlama miktarı, projenin büyüklüğü ve karmaşıklığına bağlıdır. Küçük projeler için beyaz tahta veya defterde birkaç not yeterli olabilir. Daha büyük, daha karmaşık projeler ise proje planı şeklinde detaylı belgelendirme gerektirir.

Oraroo'da bir proje planı oluşturmak, aşağıdaki temel adımları içerir:

1. Projenin kapsamını belirlemek. Bu, projenin üreteceği teslimatları veya projenin amacına yönelik gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri tanımlamayı içerir.

2. Kaynakları atamak. Bu, her teslimat üzerinde çalışacak kişileri ve ihtiyaç duyacakları ekipman veya malzemeleri belirlemeyi içerir.

3. Bir program ve bütçe oluşturmak. Kaynakların kullanılabilirliği, faaliyetler arasındaki bağımlılıklar ve her biri için tahmini çaba ve maliyetleri dikkate alarak, proje ekibi her bir teslimatın ne zaman tamamlanacağını ve ne kadara mal olacağını belirleyebilir.

4. Bir risk yönetimi planı oluşturmak. Bu, potansiyel riskleri ve bunları azaltmanın yollarını belirlemeyi içerir. Oraroo tüm riskleri ortadan kaldıramaz, ancak proje yöneticilerine diğer projelerdeki gecikmeler, değişen öncelikler veya dış faktörler gibi durumlarla proje ekibinin teslimat kapasitesinin etkilendiğini hızlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olur.

Bu şekilde, proje planları Oraroo kullanılarak net, öz ve anlaşılır bir şekilde oluşturulabilir. Proje planı oluşturulduktan sonra yönetimle kolayca paylaşılabilir, onay alabilir ve ona uygun hale getirilebilir.

Proje onaylandıktan sonra, proje yöneticisi proje planını ekip ile gözden geçirebilir ve herkesin rollerini ve sorumluluklarını anladığından, iletişim planını ve izleme süreçlerini oluşturabilir.

https://contentadmin.oraroo.ro/assets/5385cc76-52e1-42ae-a55a-1d4dc993351d

Şirketin Projelerini İzleme

İşletmeniz büyüdükçe, proje ve proje yöneticisi sayısı da artar. Tüm bu projeleri ve yöneticileri takip etmek, özellikle hala her şeyi yönetmek için elektronik tablolar veya e-posta kullanıyorsanız, hızla zor hale gelebilir. İşte tam da burada Oraroo gibi merkezi proje yönetim yazılımları devreye girer.

Oraroo, tüm projelerinizin gelişimini ve performansını takip etmek için tek bir yer sağlar ve ekip tahsislerinin, çalışma yüklerinin ve gerçek çaba harcamalarının genel bir özetini sağlar. Bu, sadece tüm projelerinizin ilerlemesi hakkında kapsamlı bir görüşe sahip olmayı kolaylaştırmakla kalmaz, aynı sayfaya tüm organizasyonu getirmeyi sağlamak için de kolaylaştırır, aynı zamanda darboğazları ve potansiyel sorunları tespit etmeyi de kolaylaştırır.

Oraroo'nun merkezi proje yönetimi platformu olarak sağladığı bazı faydalar:

Şirket genelinde zaman yönetimi: Her gün farklı projelere harcanan dakikaları organize etme, planlama ve takip etme yeteneği. Danışmanlık şirketleri, uygun bir saatin sadece iki şekilde kullanılabileceğini çok iyi bilir: gelir elde etmek veya maliyet yapmak. Bu nedenle, doğru zamanda doğru kaynağın kullanılmasını sağlayan Oraroo'nun doğru zaman takibi yaklaşımı, sağlam bir proje yönetimi için önemlidir. Bu, verimliliği, üretkenliği ve karlılığı artırmak için bir temel oluşturur ve planlama ve önceliklendirme konusunda bilinçli kararlar alabilmeyi sağlar.

Doğru kaynakları belirleme: Gerekli proje sonuçlarını sunmak için doğru zamanda kullanılabilecek kaynakları hızla bulma. Oraroo, hızla kullanılabilir zamanı olan personeli bulmanıza ve projenize eklemenize olanak tanır. Takımlar proje için tahsis edildikten sonra, Oraroo, takım üyelerinin aşırı veya yetersiz kullanılıp kullanılmadığını kolayca izlemenize ve proje yöneticisinin bir projenin zaman çizelgesini, bütçesini ve teslimatını kontrol etme yeteneğini artırmanıza, aynı zamanda hat müdürlerine ekibin üyelerinin iyi bir iş-yaşam dengesini sürdürmesini sağlamak için en iyi araçları sağlar.

Projelerin maliyetini, gelirlerini ve karlılığını izleme. Oraroo, proje yöneticilerinin hızla verimsizliğin kaynağını belirlemesine olanak tanır, ancak aynı zamanda üst düzey yöneticilerin organizasyona en iyi değeri getiren müşteri ve projeleri değerlendirmesine ve hangi projelerin en büyük israfi yarattığı ve potansiyel iptal analizi için hedef olması gerektiğini daha iyi değerlendirmesine olanak tanır.