Oraroo
Şirketinizi Kaydedin
https://contentadmin.oraroo.ro/assets/9ccaeb9e-4b19-4ebd-941d-b4056b6f806c

Çalışan Performans Yönetimi

Çalışan performans yönetimi, işverenlerin çalışan üretkenliğini değerlendirdiği ve geliştirdiği bir süreçtir. Çalışan performans verilerini takip ederek, işverenler çalışanların geliştirilmesi gereken alanları belirleyebilir ve çalışan üretkenliğini artırmak için adımlar atabilirler.

Çalışan performans yönetimi, çalışan üretkenliği için net beklentilerin belirlenmesiyle başlar. İşverenler, bu beklentileri çalışanlara açık ve anlaşılır bir şekilde iletmelidir. Beklentiler belirlendikten sonra işverenler, çalışan performans verilerini takip etmelidir. Bu veriler, çalışanların zaman takibi yapması, paydaş anketleriyle toplanması veya personelin çalışmalarını yaparken kullandığı operasyonel sistemlerden alınması gibi çeşitli yöntemlerle toplanabilir.

https://contentadmin.oraroo.ro/assets/691e8042-0923-4bf2-91fe-29c1fb4b7d70

Şirket çapında hedeflerin belirlenmesi

Şirket genelinde hedefler belirlemek, herhangi bir performans değerlendirme sürecinin ilk adımıdır. Şirket genelindeki hedefler, şirketin misyonu ve değerleriyle uyumlu olmalıdır. Hedefler, uygulanabilir ve elde edilebilir olmalarını sağlamak için spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zaman sınırlı (SMART) bir şekilde oluşturulmalıdır. Tüm seviyelerdeki çalışanlar, genellikle hedef belirleme sürecine katılmalıdır, böylece herkesin şirketin başarısında bir payı olduğundan emin olunur.

Oraroo, İK ekiplerine, Şirket Genelindeki Hedeflerle ilgili geribildirimi İçsel Anketler özelliği kullanarak yakalama imkanı sunar, ardından bu geri bildirime dayanarak tüm çalışanlar için Ortak Hedefler olarak belirlenmesini sağlar. Atandıktan sonra, yöneticiler, her çalışanın kıdem ve deneyim seviyesine uyacak şekilde varsayılan hedefleri ince ayarlayabilir.

https://contentadmin.oraroo.ro/assets/71d87aa8-66fa-4da0-b4a2-bad0554c3183

Bireysel Hedefler ve Belirli Amaçların Belirlenmesi

Oraroo'da, bir kez kurumsal hedefler belirlendikten sonra, bunlar şirketteki her departman veya çalışan için ilgili ve ölçülebilir hedeflere bölünebilir.

Her yönetici, kendi hedeflerinin bir kısmını ekibine aktarabilir, onları daha belirli hale getirerek bireysel, davranışsal veya mesleki gelişim hedefleri ekleyebilir.

Çalışanlar, ulaşılabilir olarak algılanması gereken hedefleri belirlemede yer alırlar. Oraroo'da, çalışanlar hedefleri kabul etmeyi onaylarlar veya kendi itirazlarını formüle edebilirler ve yönetici buna göre karar verecektir.

https://contentadmin.oraroo.ro/assets/1e79e23c-a6ba-4a6b-9fa3-31a0bb4c2c18

Sürekli Geri Bildirim

Sürekli geribildirim, herhangi bir performans değerlendirme sürecinin vazgeçilmez bir bileşenidir. Sürekli geribildirim, çalışanların büyümesine ve gelişmesine yardımcı olur ve şirketin genel performansını iyileştirir.

Yöneticiler, ekibin üyelerine sürekli olumlu ve yapıcı geribildirim sağlamaya teşvik edilmeli ve etkili geribildirim sunabilme konusunda eğitilmelidir. Çalışanlar da Oraroo'daki sürekli geribildirim sistemi aracılığıyla yöneticilerine ve meslektaşlarına geribildirim sağlamaya teşvik edilirler.

Belirlenen değerlendiricilere ek olarak, Oraroo'da çalıştığınız herhangi bir meslektaşınız, belirli bir hedef kategorisiyle ilgili geribildirim bırakabilir. Bu geribildirim daha sonra hem çalışana hem de yöneticisine görünür hale gelir ve bunun yanında kendini değerlendirme ile birleşerek, hızla kabul edilen bir performans değerlendirme kararına yol açacak dürüst ve yapıcı bir tartışmanın sağlam bir dayanağını oluşturur.

https://contentadmin.oraroo.ro/assets/a2ecabf6-f7dc-4a74-9ae0-c25e2a4360b1

Resmi Değerlendirme

Oraroo'da değerlendirme kararı hiyerarşik üstte bulunmaktadır. Bununla birlikte, belirli bir hedef için hesaplama yöntemini (Oraroo tarafından otomatik olarak hesaplanan metrikler dahil) veya değerlendirenlerin listesini şeffaf bir şekilde kurabilir, bunlar şirket içinde veya dışında olabilir.

Değerlendirme süreci bir öz değerlendirme ile başlar ve yöneticinin bu süre zarfında toplanan tüm geri bildirimlere erişimi vardır.

Sonuçlar, her değerlendirme seviyesine ilişkin yüzdeler ve her kategori içindeki hedeflerin ağırlıkları ile genel hedef kategorilerinin ağırlıklarına dayanarak hesaplanır.