Oraroo
Zarejestruj swoją firmę
https://contentadmin.oraroo.ro/assets/c5e13b05-a3be-4738-a5d6-38a26d73c6f0

Oraroo Przypadek użycia: Masowe generowanie dokumentów administracyjnych

Działy HR zawsze borykały się z trudnościami związanymi z zarządzaniem plikami i dokumentami w formie fizycznej. Jednak obecne trendy w digitalizacji otwierają nowe sposoby uproszczenia tego obszaru.

W Oraroo można generować dokumenty administracyjne (np. dodatkowe dokumenty, świadectwa, umowy, itp.), oparte na uprzednio zdefiniowanym szablonie, dla większej liczby pracowników jednocześnie - "masowa" generacja danych.

Oraroo Przypadek użycia: Masowe generowanie dokumentów administracyjnych
Generation masywnych w Oraroo - Jak to działa

Krok 1. Z listy pracowników można wybrać tych, dla których należy wygenerować wymagane dokumenty.

1 Resize

Krok 2. Aby szybciej dokonać pożądanego wyboru, można zastosować filtr (na przykład, jeśli chcemy usunąć z listy zewnętrznych współpracowników).

2 Resize

 

Krok 3. Kliknij przycisk “generuj dokument”, a następnie wybierz rodzaj dokumentu, który chcesz z listy, a następnie wyeksportuj. Pobrany zostanie archiwum dokumentów wypełnionych danymi wybranych pracowników.

 3 Resize

Zalety generowania hurtowego
  • Proces jest prosty i wydajny, a czas przeznaczony przez dział HR na prowadzenie procedury administracyjnej jest znacznie krótszy;

 

  • Każdy model dokumentu lub szablon jest zaledwie kilometr od pracownika, który ma potrzebę administracyjną;

 

  • Wraz z efektywnością procesu, wzrasta wydajność pracownika;

 

  • System danych jest centralizowany i łatwy w nawigacji lub zmianie
Aktualne środowisko pracy i konieczność automatyzacji.

Razem z upowszechnieniem się reżimu pracy zdalnej lub hybrydowej wzrosło zapotrzebowanie na wydajny system zarządzania pracownikami. Wykazano, że automatyzacja określonych procedur w dziedzinie zasobów ludzkich ma korzystny wpływ na produktywność, zaangażowanie i dobre samopoczucie pracowników.

W celu bardziej konkretnej informacji, cyfryzacja procedur może zapewnić szybszą bazę informacji dla działów firmy oraz pomóc w poprawie ogólnego doświadczenia pracy pracownika. Dlatego pracownik, który pracuje zdalnie, może załatwić różne procedury administracyjne za pomocą jednego prostego "kliknięcia".

Perspektywa Oraroo

Procedura masowej generacji dokumentów to tylko jedna z funkcji dostarczanych przez platformę Oraroo. Oraroo ułatwia szeroki zakres procedur administracyjnych i promuje wydajność pracy.

Aby uzyskać więcej szczegółów lub demonstrację: contact@oraroo.eu