Oraroo
Zarejestruj swoją firmę
https://contentadmin.oraroo.ro/assets/bd66af1a-5354-44f2-ac9a-b0ef43412b38

Praca zdalna, ale czuję bliskość z zespołem

Czym jest Oraroo?

Oraroo poprawia efektywność operacyjną firm usług profesjonalnych, outsourcingu oraz IT. Oraroo to zintegrowany system, który centralizuje Przepływy Zasobów Ludzkich oraz Zarządzanie Projektami w takich firmach, będąc kompletnym rozwiązaniem do zarządzania pracą i relacjami z pracownikami w kontekście pracy zdalnej.

Praca zdalna, ale czuję bliskość z zespołem
Jak Oraroo pomaga firmom usługowym?

Oraroo wspiera całą firmę swoimi funkcjonalnościami, odpowiadając na wszystkie perspektywy operacyjnych działań firm usługowych:

 1. Perspektywa Zarządzania:

Oraroo pomaga zarządowi firmy monitorować i optymalizować wydajność członków zespołu w kontekście celów projektowych i długoterminowych celów firmy. Dodatkowo, na podstawie dostarczonych danych przez Oraroo, Zarząd jest prowadzony w procesach podejmowania decyzji oraz tworzenia strategii, które są rozwijane zarówno na poziomie mikro, w zespołach realizujących zadania, jak i na poziomie makro, na poziomie całego przedsiębiorstwa.

W szczególności, Oraroo oferuje Zarządzającym:

 • Organizację wewnętrznych projektów i dostarczanie usług klientom: planowanie zespołów projektowych i zarządzanie związanymi umowami;
 • Narzędzia analityczne do monitorowania projektów w firmie; szacunki i raporty związane z umowami, kosztami i rentownością projektów;
 • Narzędzia analityczne do monitorowania zespołów (perspektywa HR - People Analytics) oraz ciągłe monitorowanie wydajności zespołów;
 • Zatwierdzanie przepływów operacyjnych związanych z kadrą pracowniczą i zarządzaniem finansowym
 • Przegląd arkuszy czasu dla fakturacji;
 1. Perspektywa Działu HR i Finansów:

Za pomocą swoich funkcjonalności, Oraroo zapewnia automatyzację procesów administracyjnych związanych z pracownikami w firmie. Dzięki pomocy Oraroo, firmy mogą zmodernizować te procesy, zyskując większą organizację i kontrolę, redukcję wysiłku administracyjnego oraz poprawę wizerunku pracodawcy.

W szczególności, Oraroo oferuje Działom HR i Finansów:

 • Wyraźny obraz całej struktury organizacyjnej firmy;
 • Zarządzanie umowami o pracę i partnerami usługowymi;
 • Zarządzanie programami elastycznego czasu pracy, urlopami, obecnościami i godzinami nadliczbowymi;
 • Skuteczne zarządzanie kontami wydatków i podróży służbowych;
 • Elektroniczne zarządzanie dokumentacją pracowniczą i generowanie dokumentów opartych na szablonach
 • Efektywna komunikacja z pracownikami, badania klimatu wewnętrznego;
 • Proces oceny wyników pracy
 • Inne wewnętrzne usługi administracyjne specyficzne dla każdej firmy;
 • Automatyzacja procesu fakturowania umów o świadczenie usług na podstawie złożonych modeli cenowych, czasu i wyników zarejestrowanych przez pracowników przydzielonych do projektów
 1. Perspektywa Pracownika:

Oraroo jest portalem samoobsługowym dla pracowników, który umożliwia im szybki dostęp do wszystkich procesów administracyjnych, za pomocą których komunikują się z firmą. Dzięki pomocy Oraroo, pracownicy mają dostęp, mogą wypełniać i szybko wysyłać dokumenty wymagane przez normy prawne i wewnętrzne procedury firmowe, nawet w kontekście pracy zdalnej.

W szczególności, Oraroo oferuje Pracownikom:

 • Widoczność dostępnych dni urlopowych;
 • Widoczność ich obecności w pracy w zespole;
 • Powiadomienia i przypomnienia;
 • Szybki dostęp do przepływów administracyjnych HR i Finansów;
 • Dostęp do wszystkich wewnętrznych usług firmy

Aby dowiedzieć się więcej: