Oraroo
Zarejestruj swoją firmę
https://contentadmin.oraroo.ro/assets/aa4a7c61-f41d-4924-b1bc-bbfad86dce18

People Analytics: Co oznacza to dla firmy i dlaczego jest ważne?

Dane uzyskane dzięki zastosowaniu People Analytics są niezbędne dla zarządzania firmą w procesach podejmowania decyzji i projektowania strategii, które są rozwijane zarówno na mikro, w zespołach pracujących, jak i na makro, na poziomie całego przedsiębiorstwa.

People Analytics: Co oznacza to dla firmy i dlaczego jest ważne?
People Analytics: Definicja i znaczenie

Analiza ludzi/Analiza HR to seria procedur i metod zbierania, organizowania, analizowania i interpretowania danych dotyczących zasobów ludzkich w celu identyfikacji trendów, wzorców, wzorców relacyjnych itp. pracowników firmy w odniesieniu do jej wyników na przestrzeni określonego okresu czasu.

W szczególności Analiza Ludzi może obejmować analizę demograficzną pracowników; ocenę wyników pracowników; analizę kosztów i korzyści w planowaniu zasobów ludzkich; wskaźniki rotacji; analizę zaangażowania i satysfakcji pracowników, itp.

Korzystając z takich procedur, na przykład kierownicy mogą szybciej i skuteczniej identyfikować słabe punkty lub, przeciwnie, mocne strony projektów lub pracowników w zespołach pracy. Na podstawie tych informacji mogą również tworzyć nowe możliwości rozwoju i strategie poprawiające wydajność pracowników i całej firmy. Ponadto, dzięki prognozom generowanym na podstawie Analizy HR, menedżerowie mogą zyskać szerszą perspektywę na firmę i podejmować bardziej świadome decyzje w celu redukcji kosztów i utrzymania "kluczowych pracowników".

Jak można wdrożyć People Analytics i jak można generować dane w jak najbardziej efektywny sposób?

W celu generowania i analizowania prognoz, wskaźników lub innych danych jak najbardziej efektywnie, opartych na analizach HR, kompletny system, który centralizuje i analizuje przepływy zasobów ludzkich oraz zarządzanie projektami, taki jak Oraroo, jest rozwiązaniem, które przynosi wiele korzyści:

  1. Oraroo automatyzuje procesy technicznego zbierania i agregacji danych używanych w analizie HR (np. Przegląd wyników lub analiza satysfakcji i zaangażowania pracowników), co po pierwsze redukuje czas i wysiłek potrzebny do ręcznego wykonywania tych czynności, a po drugie eliminuje błędy przetwarzania.
  2. Za pomocą Oraroo można generować spersonalizowane raporty i analizy na podstawie zebranych danych. Na przykład Oraroo może generować raporty zawierające szczegóły wskaźników rotacji pracowników, identyfikować wzorce określające absencję lub tendencje do nadmiernej pracy lub generować prognozy dotyczące kosztów i korzyści firmy w różnych długoterminowych projektach.
Jakie analizy HR może wygenerować Oraroo

Konkretnie, Oraroo może ułatwić generowanie następujących analiz dotyczących ludzi:

  1. Wskaźniki rotacji - Oraroo można użyć do zidentyfikowania "kluczowych pracowników" w firmie, co pomaga w opracowywaniu skutecznych strategii związanych z ich zatrzymaniem i wykorzystaniem. Oraroo może także dostarczać wskaźników dotyczących wskaźników rotacji, co ułatwia wykrywanie i terminowe rozwiązywanie problemów, które mogą wystąpić w zespołach lub działach.
  2. Zbieranie i analiza opinii - Oraroo ułatwia zbieranie opinii z wielu kierunków (Feedback 360), zarówno w ramach formalnej oceny indywidualnej, jak i poza nią, co pomaga zdobyć szeroką perspektywę, lepszą widoczność oraz kontrolę nad wynikami pracowników.
  3. Ocena wyników/ocena osiągnięć - Oraroo ułatwia cały proces oceny wyników/osiągnięć zarówno z perspektywy oficjalnej oceny, jak i punkt po punkcie w okresie, na który odnosi się ocena (więcej o ocenie wyników/ocenie osiągnięć w Oraroo).
  4. Wskaźniki zaangażowania pracowników - Oraroo może dostarczać wiele wskaźników zaangażowania pracowników (np. trendy w zakresie absencji lub, przeciwnie, nadmiernego obciążenia pracą). Ponadto, Oraroo łączy metody pomiaru i identyfikacji stopnia zaangażowania (np. opcję generowania i udostępniania ankiet) z możliwością zwiększania poczucia przynależności w warunkach pracy zdalnej (więcej o zaangażowaniu pracowników w Oraroo).
  5. Wskaźniki doświadczenia pracownika - Wsparcie analityczne dostarczane przez Oraroo pomaga identyfikować potrzeby pracowników i poprawiać ich doświadczenie w firmie. Pomaga również wzmacniać autentyczność relacji kierownik-pracownik oraz dopasowywać i wyjaśniać cele i perspektywy pracownika z wartościami firmy.
Jakie inne narzędzia oferuje Oraroo oprócz innych podobnych platform?

In addition to everything previously presented, Oraroo offers:

  • Integrated Analytical Tools for monitoring Employee Performance in correlation with Project Performance. Traditionally, monitoring employee and project performance has been approached separately, but using an integrated set of Analytics Tools allows for a more holistic approach and a more complete understanding of how Employee and Project Performance are interrelated and influence each other.
  • Saves the IT effort of implementing such a solution, while offering maximum flexibility of reporting capabilities, being able to easily integrate the data from Oraroo with other company data, offering both an API that can be easily integrated into solutions like Microsoft PowerBI or Tableau, as well as a PowerBI package with a set of standard analytics that can later be extended by the customer.
  • For IT companies, Oraroo also offers capabilities to correlate the effort made with the complexity of the activity detected at the level of Git repositories associated with the projects to which the employees are assigned.

For more details or a demo: contact@oraroo.eu