Oraroo
Zarejestruj swoją firmę
https://contentadmin.oraroo.ro/assets/8c173436-7b3a-4684-a541-a0259b6b6434

Jak sprawić, by nie były dodatkowe godziny pracy udręką?

Aby zachować równowagę między życiem zawodowym a osobistym, a także zmieścić się w budżetach, nadgodziny są wyjątkowym rozwiązaniem. Zwykłym sposobem nagradzania jest dodatkowy płatny urlop. Ręczne zarządzanie tego rodzaju rekompensatami jest trudne. Oraroo pomaga w sposób jasny i transparentny zarządzać przepływem nadgodzin, ale także rekompensatami w łatwy sposób dla pracownika i kierownika. Integracja z kontrolą czasu w projekcie pozwala na uruchamianie przepływu bezpośrednio z zarządzania projektem.

Jak sprawić, by nie były dodatkowe godziny pracy udręką?
Praca w nadgodzinach jako wyjątek, a ich rejestracja jako reguła.

W działalności każdej firmy pojawiają się sytuacje, w których pewne projekty wymagają pilniejszego rozwiązania i wiążą się z pracą w nadgodzinach. Na przykład:

  • nagłe przypadki w codziennej działalności
  • niewystarczający skład zespołów.

Nadgodziny oznaczają godziny pracy pracownika poza normalnymi godzinami pracy, w których pracownik wykonuje pracę, będąc do dyspozycji pracodawcy. A Twoim obowiązkiem, jako managera, jest zarządzanie w przejrzysty i jednoznaczny sposób realizacją i nagradzaniem nadgodzin, zgodnie z Kodeksem Pracy.

Zarządzanie nadgodzinami w Oraroo.

Proces zgłaszania nadgodzin wymaga szybkiego ukończenia, ale także formalizacji.

W Oraroo, każdy manager może zgłosić nadgodziny dla członków swojego zespołu.

1. Solicitare Ore Suplimentare Manager 1024x522

Zgłoszenia docierają do pracowników, którzy mogą zatwierdzać lub odrzucać prośby.

2. Solicitare Ore Suplimentare Angajat 1024x741

Godziny do odrobienia, jako rekompensatę przez wolny czas, są wskazywane w sytuacji urlopowej na ekranie "Mój Kalendarz" dla każdego pracownika.

3. Calendar Angajat Ore Suplimentare 1024x672

Następnie, wszystkie nadgodziny wykonywane przez pracowników będą grupowane w arkuszu czasowym płacy, w zależności od rodzaju dnia (dni robocze, weekendy, święta) i wybranej metody rekompensaty.

Zgłoszenia dotyczące wolnych godzin do odrobienia są wykonywane w ten sam sposób co prośby o urlop.

Z Oraroo możesz bardziej efektywnie zarządzać nadgodzinami wykonanymi przez pracowników. Masz jasną sytuację z całkowitą ilością przepracowanych godzin i jak je odzyskać.

4. Export Salarizare Ore Suplimentare Var1 1024x460

Jak jest wynagradzana dodatkowa praca?

W związku z przepisami prawa, nagroda za dodatkową pracę jest realizowana na dwa sposoby:

1. Zazwyczaj: poprzez płatne nadgodziny w kolejnych 90 dniach kalendarzowych po wykonaniu pracy ponadnormatywnej. W takich warunkach pracownik otrzymuje odpowiadającą pensję za godziny przepracowane powyżej normalnego czasu pracy.

Taki sposób wynagradzania nadgodzin jest korzystny zarówno dla pracowników, jak i dla menedżera i firmy. Szanuje równowagę między pracą a życiem prywatnym i chroni kolegów przed ryzykiem przepracowania. Jednocześnie menedżerowie starają się utrzymać koszty w ustalonych parametrach budżetowych. Są one względnie stałe w odniesieniu do pracownika, a wszelki nadmiar wpływa na całą firmę.

2. Jako wyjątek: jeśli poprzednia opcja nie jest możliwa, zostanie wypłacone podwyższenie wynagrodzenia odpowiadające czasowi dodatkowej pracy. Podwyżka nie może być niższa niż 75% podstawowej pensji.

Za nadgodzinami prosi menedżer, a pracownik wykonuje je za zgodą. Praca w nadgodzinach jest praktykowana w sytuacjach, które nie są typowe w normalnym trybie pracy.

Alarmującym sygnałem dla Ciebie jest, gdy często prosisz pracowników o pracę w nadgodzinach. Oznacza to problem z niedostateczną zdolnością, wydajnością lub planowaniem. Rozwiązaniem jest dostosowanie pojemności zatrudnienia. Pojemność może być niezrównoważona z powodu zbyt dużej ilości pracy lub niewystarczającej wydajności osób. W związku z tym musisz dodać kompetentną osobę do zespołu lub podnosić kompetencje tych, których posiadasz.

Zalety platformy Oraroo
  • Operacyjne zapisy dotyczące godzin do odzyskania i powiązany okres, zintegrowane z zarządzaniem dniami urlopowymi

Oraroo oferuje rozszerzoną funkcjonalność urlopową, zintegrowaną z procesem zgłaszania nadgodzin. Za pomocą tych zapisów pracownicy mogą sprawdzić, ile godzin mają do odzyskania i wziąć wolne od tych dodatkowych godzin zgromadzonych.

5. Cerere Concediu Ore Suplimentare Angajat

Platforma eliminuje ręczne zarządzanie godzinami nadliczbowymi i upraszcza rejestrowanie sposobu ich odzyskiwania w ramach terminów prawnych.

  • Nadgodziny są zintegrowane z arkuszem Godzin Projektu

W zależności od arkusza godzin projektowych, może być uruchomiony proces zgłaszania / zatwierdzania nadgodzin.

Jest to sposób na harmonizację wymagań prawnych z rzeczywistymi potrzebami projektów.

6. Initiere Cerere Din Ecran Timp Lucrat De Echipa 1024x293