Oraroo
Zarejestruj swoją firmę
https://blog.echipanoastra.ro/assets/4cc2e96c-79ef-4209-8343-7be4404c54f6

Dni robocze 2023 - Twój czas się liczy

W 2023 roku jest 248 dni roboczych. Średnia liczba dni roboczych miesięcznie wynosi około 21. Spośród 15 dni ustawowo wolnych od pracy, 12 stanowią dni wolne od pracy. Liczba dni roboczych w roku ma znaczenie dla celów planowania działań w firmie. Są one również bardzo ważne do dokładnych szacunków lub obliczeń przychodów i kosztów. Formuła obliczeniowa opiera się na różnych kategoriach dni. Są to dni kalendarzowe 2023 roku, dni odpoczynku i dni wolne od pracy w 2023 roku (odpłatne dni wolne od pracy oraz święta państwowe).

Kalendarz 23 Ro

Dni robocze 2023 - Twój czas się liczy
Do czego służy liczba dni roboczych w 2023 roku?

Liczba dni roboczych w roku jest przydatną informacją dla kilku celów. Cele mogą być związane z planowaniem działań w firmie. Mogą też dotyczyć aspektów finansowych. Może chodzić o dochody i koszty: szacunki lub dokładne obliczenia, gdy zależą one od liczby dni pracy.

Z jednej strony, w kontekście planowania działań i projektów, liczba dni roboczych w roku, a także w poszczególnych miesiącach, jest istotna dla projektów o dłuższym czasie trwania i większych wymaganiach zasobowych.

Jeśli wprowadzamy nowe zasoby, zadajemy sobie pytanie, jak długo zajmie im pełne zintegrowanie się z zespołem. Nowo zatrudniona osoba w firmie świadczącej usługi profesjonalne staje się wydajna po około 60 dniach pracy. Na podstawie całkowitej liczby dni roboczych, ustalamy, że okres ten może wynieść co najmniej jedną czwartą roku. To długi okres w gospodarce firmy.

Z drugiej strony, gdy fakturowanie pracy dla klientów z wykorzystaniem stawki dziennego wynagrodzenia, liczba dni roboczych w roku ma znaczenie dla oszacowania przychodów.

Ponadto, można obliczyć koszt pracy w ciągu jednego dnia roboczego.

Jeśli masz inne wydatki zależne od liczby dni pracy, liczba dni roboczych w roku lub miesiącu jest przydatna do obliczenia tych kosztów:

- przy zewnętrznych zasobach, podwykonawcach, którzy mają stawki za dzień roboczy

- z bonami na posiłki oferowanymi pracownikom z indywidualną umową o pracę na każdy dzień roboczy

Obliczenie dni roboczych dla roku 2023

Następnie przeglądamy główne kategorie dni spotykane w praktyce.

Definicje

 1. Dzień kalendarzowy – dowolny dzień tygodnia
 2. Dzień roboczy – dowolny dzień tygodnia oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy, w których obowiązują regularne godziny pracy
 3. Dzień(e) odpoczynku (lub odpoczynek) – dzień, w którym nie wykonywana jest praca, przeznaczony na odpoczynek
 4. Dzień niepracujący (wolny) – dzień w ciągu tygodnia, w którym personel nie jest zobowiązany do wykonywania pracy: dni odpoczynku tygodniowego, święta ustawowe oraz inne dni, w których zgodnie z prawem nie wykonywana jest praca
 5. Odpoczynek tygodniowy – dni odpoczynku przyznawane na dwa kolejne dni, zazwyczaj sobota i niedziela (weekend)

Święta państwowe w Rumunii w 2023 roku

Kalendarz 232

Jak można zobaczyć z tabeli, spośród 15 świąt państwowych: 3 przypada na weekendy, a 12 w ciągu tygodnia.

Trzy święta państwowe, które odbywają się w dniach odpoczynku (weekend) to – Nowy Rok 1 stycznia, Wielkanoc 16 kwietnia, Święto Pracy 1 maja, Zielone Świątki 4 czerwca.

Wzór do obliczania dni roboczych na rok 2023

Następnym krokiem jest obliczenie liczby dni roboczych. Jest ona obliczana przez odjęcie dni kalendarzowych, dni odpoczynku i wolnych dni roboczych:

 •  dni kalendarzowe: 365
 •  z czego:
  •  dni odpoczynku (weekend): 105
  •  dni wolne od pracy: 12
 •  Wynik: 365-105-12 = 248 dni roboczych w 2023 roku
Liczba dni roboczych na miesiąc od 2023 roku

Średnia liczba dni roboczych w miesiącu w 2023 roku wynosi około 21 dni roboczych.

Następnie poniżej przedstawiono rozkład 248 dni roboczych na 12 miesięcy.

Kalendarz 233

Podejście Oraroo

Z Oraoo możesz zarządzać świętami ustawowymi oraz różnymi politykami urlopowymi. Oprócz świąt ustawowych lub minimalnej przysługującej liczby dni wolnych, możesz oferować swoim pracownikom dodatkowe dni urlopowe różnego rodzaju.

Z pomocą Oraoo możesz zarządzać politykami dotyczącymi dodatkowych dni urlopowych z tytułu stażu, lojalności, dni firmowych, odpracowane dni i godziny. Możesz nawet tworzyć własne rodzaje urlopów - w tym zarządzać dniami wolnymi na szczepienie przeciwko COVID-19.