Oraroo
Céged regisztrálása
https://contentadmin.oraroo.ro/assets/aa4a7c61-f41d-4924-b1bc-bbfad86dce18

Emberek elemzése: Mit jelent ez egy cégre nézve és miért fontos?

Az adatok, amelyeket a People Analytics alkalmazásával szereznek, nélkülözhetetlenek egy vállalat vezetése szempontjából a döntéshozatali folyamatokban és a stratégiai tervek kialakításában, amelyeket mikro, munkahelyi csapatok szintjén és makro, az egész üzlet szintjén dolgoznak ki.

Emberek elemzése: Mit jelent ez egy cégre nézve és miért fontos?
Emberi elemzés: Meghatározás és fontosság

Emberek elemzése/HR elemzések olyan eljárások és módszerek sorozata, amelyek az emberi erőforrások adatait gyűjtik, szervezik, elemzik és értelmezik annak érdekében, hogy az adott időszakra vonatkozóan azonosítsák a trendeket, mintákat, kapcsolati rendszereket stb. a vállalat alkalmazottai kapcsán illetve teljesítményét.

Konkrétabban, az Emberek elemzése például tartalmazhatja az alkalmazottak demográfiai elemzését, az alkalmazottak teljesítményértékelését, a munkaerőtervezés költségeinek és előnyeinek elemzését, fluktuációs rátákat, alkalmazotti elkötelezettség és elégedettség elemzését stb.

Eme eljárások segítségével például a vezetők gyorsabban és hatékonyabban azonosíthatják a projekt vagy az alkalmazottak gyengéit vagy éppen erősségeit a munkacsoportokon belül. Ezen információk alapján új fejlesztési lehetőségeket és stratégiákat is kialakíthatnak, melyek javítják az alkalmazottak és a vállalat teljesítményét. Ráadásul HR elemzéseken alapuló előrejelzések segítségével a vezetők tágabb perspektívából láthatják a vállalatot és informáltabb döntéseket hozhatnak a költségek csökkentése és a "kulcsfontosságú alkalmazottak" megtartása érdekében.

Hogyan lehet bevezetni a People Analytics-t és hogyan lehet adatakat lehetőleg hatékonyan generálni?

Az HR elemzések alapján olyan előrejelzéseket, mutatókat vagy más adatokat generálni és elemezni, amilyen hatékonyan csak lehetséges, egy teljes rendszert igényel, amely centralizálja és elemzi az emberi erőforrások és projektmenedzsment áramlásait, például az Oraroo-t, és számos előnyt nyújt:

  1. Az Oraroo automatizálja az olyan HR elemzésekhez használt műszaki adatgyűjtési és aggregálási folyamatokat (például a teljesítményértékelést vagy az alkalmazottak elégedettségét és elkötelezettségét elemzőket), ezáltal csökkentve a kézi munkavégzéssel járó idő- és erőfeszítésigényt, és elkerülve a feldolgozási hibákat.
  2. Az Oraroo segítségével személyre szabott jelentések és elemzések generálhatók a gyűjtött adatok alapján. Például az Oraroo jelentéseket tud készíteni, amelyek részletezik a fluktuációs arányokat, az abszenteizmus vagy a túlmunka tendenciáit mutatják, vagy előrejelzéseket generálnak a vállalat hosszú távú projektekkel kapcsolatos költségeiről és előnyeiről.
Milyen HR analitikát képes generálni az Oraroo?

Konkrétan, Azsú az alábbi Funkcióival hozzájárul a következő Emberi Analitika felállításához:

  1. Fluktuációs ráták - Az Azsú azonosítani tudja a "kulcsfontosságú munkavállalókat" a vállalatban, ami segít hatékony stratégiák kidolgozásában a megtartásukra és fejlesztésükre. Az Azsú emellett mutatókat is nyújthat a Fluktuációs Rátákkal kapcsolatban, ami megkönnyíti a problémák felderítését és azok időben történő kezelését a Csapatok vagy Azsúbeli Egységek esetében.
  2. Visszajelzés gyűjtés és elemzés - Az Azsú lehetővé teszi a Visszajelzés gyűjtését több irányból (Visszajelzés 360), mind a formális Egyéni Teljesítményértékelésen belül, mind kívülről, ami segít tágabb perspektívát, jobb láthatóságot és ellenőrzést nyerni a Munkavállalók Teljesítményéről.
  3. Teljesítményértékelés - Az Azsú az egész Teljesítményértékelési folyamatot segíti mind a formális értékelési szemszögből, mind az Értékelés pontonkénti alapján az értékelés időszaka során (további információk a Teljesítményértékelésről az Azsúban).
  4. Munkavállalói Elkötelezettség mutatók - Az Azsú többféle Munkavállalói Elkötelezettség mutatót tud nyújtani (például a távollét vagy túlórák trendjeit). Emellett az Azsú kombinálja az Elkötelezettség mérésének és azonosításának módszereit (pl. lehetőség a felmérések készítésére és megosztására) a távmunka körülményeiben a Hovatartozás mértékének növelésével (további információk a Munkavállalói Elkötelezettségről az Azsúban).
  5. Munkavállalói Élmény mutatók - Az Azsú által nyújtott elemzési támogatás hozzájárul a munkavállalók igényeinek azonosításához és a velük való tapasztalat javításához a vállalaton belül. Emellett segít erősíteni a Vezető-Munkavállaló kapcsolat hitelességét, valamint harmonizálni és tisztázni a munkavállaló céljait és perspektíváit a Vállalat értékeivel.
Milyen más eszközöket kínál az Oraroo más hasonló platformokkal együtt?

In addition to everything previously presented, Oraroo offers:

  • Integrated Analytical Tools for monitoring Employee Performance in correlation with Project Performance. Traditionally, monitoring employee and project performance has been approached separately, but using an integrated set of Analytics Tools allows for a more holistic approach and a more complete understanding of how Employee and Project Performance are interrelated and influence each other.
  • Saves the IT effort of implementing such a solution, while offering maximum flexibility of reporting capabilities, being able to easily integrate the data from Oraroo with other company data, offering both an API that can be easily integrated into solutions like Microsoft PowerBI or Tableau, as well as a PowerBI package with a set of standard analytics that can later be extended by the customer.
  • For IT companies, Oraroo also offers capabilities to correlate the effort made with the complexity of the activity detected at the level of Git repositories associated with the projects to which the employees are assigned.

For more details or a demo: contact@oraroo.eu