Oraroo
Céged regisztrálása
https://contentadmin.oraroo.ro/assets/9ccaeb9e-4b19-4ebd-941d-b4056b6f806c

Munkavállaló teljesítményértékelés

A dolgozók teljesítményének menedzselése egy folyamat, amelyen keresztül a munkáltatók értékelik és javítják a dolgozók termelékenységét. A dolgozói teljesítményadatok nyomon követésével a munkáltatók azon területeket azonosíthatják, ahol a dolgozóknak szükségük van fejlesztésre, és intézkedéseket tehetnek a dolgozói termelékenység javítása érdekében.

A dolgozók teljesítményének menedzselése azzal kezdődik, hogy egyértelmű elvárásokat határoznak meg a dolgozók termelékenységével kapcsolatban. A munkáltatóknak világos és tömör módon kell közölniük ezeket az elvárásokat a dolgozókkal. Miután az elvárásokat meghatározták, a munkáltatóknak nyomon kell követniük a dolgozói teljesítményadatokat. Ezeket az adatokat különböző módszerekkel lehet gyűjteni, ideértve a dolgozói időkövetést, a résztvevői felméréseket vagy az operatív rendszerekből történő importálást, amelyeket a személyzet felhasznál a munkájuk végzéséhez.

https://contentadmin.oraroo.ro/assets/691e8042-0923-4bf2-91fe-29c1fb4b7d70

Vállalati szintű célok felállítása

A vállalati célok beállítása az első lépés a teljesítményértékelési folyamatban. A vállalati célokat össze kell hangolni a vállalat küldetésével és értékeivel. A célokat specifikusan, mérhetően, elérhetően, relevánsan és időhöz kötötten kell megalkotni (SMART), hogy biztosítsuk, hogy ezek cselekvésre és elérésre irányulóak legyenek. Általában ajánlott, hogy az összes szinten dolgozó munkatárs részt vegyen a célok meghatározásában, hogy biztosítsuk mindenki érdekeit a vállalat sikerében.

Az Oraroo lehetővé teszi az Emberi Erőforrás csapatok számára, hogy rögzítsék a Vállalati Célokra vonatkozó információkat a Belső Felmérés funkció segítségével, majd a visszajelzések alapján ezeket közös célokként határozzák meg minden alkalmazott számára. Miután hozzárendelésre kerülnek, a vezetők finomhangolhatják az alapértelmezett célokat az egyes munkavállalók tapasztalati szintjéhez és szakmai rangjához igazítva.

https://contentadmin.oraroo.ro/assets/71d87aa8-66fa-4da0-b4a2-bad0554c3183

Egyéni célok és konkrét célok beállítása

Az Oraroo-ban, amint meghatározzák a szervezeti célokat, ezeket részletes és mérhető célokra bonthatják, amelyek a vállalat minden osztályára vagy alkalmazottjára vonatkoznak.

Minden vezető átadhat néhány saját célját a csapatára, hogy azok konkrétabbak legyenek, majd hozzáadhatja az egyéni, viselkedésbeli vagy szakmai fejlődési célokat.

A dolgozók részt vesznek a célok meghatározásában, amelyek elérhetőnek kell látszódjanak. Az Oraroo-ban a dolgozók megerősítik a célok elfogadását vagy megfogalmazhatják a saját kifogásaikat, és a vezető ennek megfelelően dönt.

https://contentadmin.oraroo.ro/assets/1e79e23c-a6ba-4a6b-9fa3-31a0bb4c2c18

Folyamatos visszajelzés

Az folyamatos visszajelzés alapvető eleme bármely teljesítményértékelési folyamatnak. A folyamatos visszajelzés segíti a dolgozók fejlődését és fejlesztését, és javítja a cég általános teljesítményét.

Az vezetőket arra kell ösztönözni, hogy folyamatosan adjanak visszajelzést csapatuk tagjainak, mind pozitív, mind konstruktív formában, és képezni kell őket hatékony visszajelzésadásra. A dolgozókat is arra ösztönzik, hogy visszajelzést adjanak vezetőiknek és munkatársaiknak az Oraroo folyamatos visszajelzési rendszerén keresztül.

Az Orarooban az előre meghatározott értékelők mellett bármely kolléga visszajelzést hagyhat bizonyos célkitűzési kategóriákkal kapcsolatban. Ez a visszajelzés később látható lesz az alkalmazottak és vezetőik számára, amely önmagában a saját-értékeléssel együtt egy alapot teremt egy őszinte és konstruktív beszélgetéshez, amely gyorsan elfogadott teljesítményértékelési döntéshez vezet.

https://contentadmin.oraroo.ro/assets/a2ecabf6-f7dc-4a74-9ae0-c25e2a4360b1

Formális értékelés

Az Oraroo-ban a értékelési döntés a hierarchikus felettes hatáskörében van. Azonban, átláthatóan meghatározhatja a számítási módszert (beleértve az Oraroo által automatikusan számított metrikák alapján) vagy az adott célkitűzés értékelőinek listáját, akár a Vállalaton belül, akár kívülről.

Az értékelési folyamat egy önértékeléssel kezdődik, és a vezető láthatja az adott időszak alatt gyűjtött visszajelzések összesét.

A végeredményt minden értékelési szintre vonatkozó százalékaránynak, valamint a célkitűzés kategóriákban való súlyainak, és a globális célkitűzés kategóriáinak súlyainak alapján számítják ki.