Oraroo
Регистрация на вашата компания
https://contentadmin.oraroo.ro/assets/c5e13b05-a3be-4738-a5d6-38a26d73c6f0

Превод: Oraroo Употреба: Групово създаване на административни документи

ХР отдели винаги са се сблъсквали с трудностите при управлението на файлове и документи в физически вид. Обаче, текущите тенденции на цифровизацията откриват нови начини за опростяване в тази област.

В Oraroo могат да бъдат генерирани административни документи (например допълнителни документи, удостоверения, договори и др.), базирани на предварително зададен шаблон, за голям брой служители едновременно - "товарен" генериране на данни.

Превод: Oraroo Употреба: Групово създаване на административни документи
Производство на голям обем в Ораро - Как функционира

Стъпка 1. От списъка със служителите може да се изберат тези, за които трябва да се генерират необходимите документи.

1 Resize

Стъпка 2. За по-бързо постигане на желаното избиране може да се приложи филтър (например, ако искаме да изтрием външни сътрудници от списъка).

2 Resize

 

Стъпка 3. Щракнете върху бутона "генериране на документ", след което изберете желания вид на документа от списъка и го експортирайте. Ще бъде изтеглен архив с документи, предварително попълнени с данните на избраните служители.

 3 Resize

Предимствата на масовото производство
  • Процесът е прост и ефективен и времето, отделено от отдела по човешки ресурси за изпълнение на административна процедура, е значително по-кратко;

 

  • Всяка макетна документация или шаблон са на "клик" разстояние от служител, който има административна нужда;

 

  • Заедно с ефективността на процеса нараства продуктивността на служителя;

 

  • Системата за данни е централизирана и лесна за навигация или промяна.
Текущата работна среда и необходимостта от автоматизация.

Заедно с популяризацията на режима на работа "от вкъщи" или "хибриден" режим на работа, се увеличава нуждата от ефективна система за управление на служителите. Така бе установено, че автоматизацията на определени процедури в областта на човешките ресурси има благоприятни ефекти върху производителността, ангажираността и благосъстоянието на служителите.

Конкретно, цифровизацията на процедурите може да осигури много по-бърза информационна база за отделите на компанията и също така може да помогне за подобряването на общия трудов опит на служител. Затова служител, който работи от вкъщи, може да решава различни административни процедури с едно просто "кликване".

Ораро Перспектива

Процедурата за масово генериране на документи е само една от функциите, които предлага платформата Oraroo. Oraroo улеснява широка гама административни процедури и насърчава работната ефективност и производителност.

За повече подробности или демо: contact@oraroo.eu