Oraroo
Регистрация на вашата компания
https://contentadmin.oraroo.ro/assets/bd66af1a-5354-44f2-ac9a-b0ef43412b38

Работа на отдалечено място, но усещане за близост със своя отбор

Какво е Орару?

Орару подобрява оперативната производителност на професионални услуги, аутсорсингови и ИТ компании. Орару е интегрирана система, която централизира дейностите по човешки ресурси и управлението на проекти в такива компании, като предлага пълно решение за управление на работата и взаимоотношенията със служителите в контекста на дистанционната работа.

Работа на отдалечено място, но усещане за близост със своя отбор
Как Oraroo помага на фирми за услуги?

Oraroo ефективно подкрепя цялата компания чрез своите функционалности, обхващайки всички перспективи на специфичните оперативни дейности на сервизни компании:

 1. Мениджърска перспектива:

Oraroo помага на Мениджмънта на компанията да наблюдава и оптимизира изпълнението на екипа във връзка с проектните цели и дългосрочните цели на компанията. Освен това, базирайки се на предоставените от Oraroo данни, Мениджмънтът се ръководи в процесите на вземане на решения и създаване на стратегически планове, които се развиват както на микро ниво, в екипи на работното място, така и на макро ниво, на нивото на цялата бизнес дейност.

Специално, Oraroo предлага на Мениджърите:

 • Организация на вътрешни проекти и доставка на услуги на клиенти: Планиране на екипа за проекта и свързано с това управление на договори;
 • Аналитични инструменти за наблюдение на проектите на компанията; оценки и отчети, свързани с договори, разходи и печелившост на проектите;
 • Аналитични инструменти за наблюдение на отборите (HR перспектива - Анализ на хората) и непрекъснато наблюдение на производителността на екипа;
 • Одобрения на операционните потоци за управление на персонала и финансовото управление;
 • Преглед на часовници за фактуриране;
 1. HR и Финансова Департаментна перспектива:

Чрез своите функционалности, Oraroo гарантира автоматизацията на административните процеси на компанията във връзка със служителите. С помощта на Oraroo, компаниите могат да модернизират тези процеси, като по този начин получават по-голяма организация и контрол, намаление на административните усилия и подобрена работодателска марка.

Специално, Oraroo предлага на HR и Финансовите Департаменти:

 • Ясна представа за цялостната Организационна Структура на Компанията;
 • Управление на Трудовите Договори и Партньори за Услуги;
 • Управление на Гъвкави Работни Програми, Отпуски, Присъствия, Извънредни Часове;
 • Ефективно Управление на Разходните Сметки и Служебни Пътувания;
 • Електронно управление на Служителското Досие и Генериране на Документи на база Модел
 • Ефективна Комуникация със Служителите, Вътрешни Климатични Проучвания;
 • Процес на Оценка на Работната производителност
 • Други Вътрешни Административни Услуги, специфични за всяка компания;
 • Автоматизация на процеса по фактуриране на услугови договори въз основа на сложни ценови модели, време и резултати, регистрирани от служителите, назначени за проекти
 1. Служителска перспектива:

Oraroo е портал за самообслужване на служителите, който предоставя на служителите бърз достъп до всички административни процеси, чрез които взаимодействат с Компанията. С помощта на Oraroo служителите могат да достъпват, попълват и бързо изпращат документи, изисквани от законовите норми и вътрешните процедури на компанията, дори и в контекста на дистанционната работа.

Специално, Oraroo предлага на Служителите:

 • Видимост на наличните дни за отпуск;
 • Видимост на техните присъствия в работния екип;
 • Известявания и напомняния;
 • Бърз достъп до HR и Финансови Административни Потоци;
 • Достъп до всички Вътрешни Услуги на Компанията

За повече информация: