Oraroo
Регистрация на вашата компания
https://contentadmin.oraroo.ro/assets/4cc2e96c-79ef-4209-8343-7be4404c54f6

Работни дни 2023 - Времето ти има значение

There are 248 working days in 2023. The average working days per month is about 21 working days. Out of 15 legal holidays, 12 are non-working days. The number of working days in a year are useful for purposes of planning activities within the company. They are also very important for accurate estimates or calculations of revenues and costs. The calculation formula is based on various categories of days. These are calendar days 2023, rest days and days off 2023 (paid days off, respectively public holidays).

Работни дни 2023 - Времето ти има значение
Какво е предназначението на броя работни дни през 2023 година?

Броят на работните дни в годината е полезна информация за няколко цели. Целите могат да бъдат свързани с планирането на дейности в рамките на компанията. Или могат да бъдат свързани с финансови аспекти. Това може да бъде свързано с приходи и разходи: оценки или точни изчисления, когато те зависят от броя работни дни.

От една страна, в контекста на планирането на дейности и проекти, броят работни дни в годината, съответно всяки месец, са от съществено значение за проекти с по-дълъг срок и изискващи повече ресурси.

Ако въведем нови ресурси, задаваме си въпроса за това колко време отнема на тях да се впишат напълно в екипа. Нов назначен в професионална услуга фирма става продуктивен след около 60 работни дни. Изходя от общия брой на работните дни, установяваме, че този период може да достигне поне четвърт от годината. Това е дълъг период в икономиката на една компания.

От друга страна, когато фактурирате работата на клиенти с дневна ставка, броят работни дни в годината е важен за оценка на приходите.

Също така, можете да изчислите стойността на един работен ден.

Ако имате други разходи, които зависят от броя работни дни, броят работни дни в годината или месеца е полезен за изчисляване на тези разходи:

– с външни ресурси, подизпълнители, които имат тарифи на работен ден

– с ваучерите за храна, предоставяни на служителите с индивидуален трудов договор за всеки работен ден

Пресмятане на работни дни за година 2023

Next, we review the main categories of days encountered in practice.

Definitions

 1. Calendar day – any day of the week
 2. Working day – any day of the week except Saturdays and Sundays and legal holidays, on which the regular working hours are carried out
 3. Day(s) of rest (or rest) – day on which no work is done, which is intended for rest
 4. Non-working day (free) – day during the working week when the staff is not obliged to perform work: weekly rest days, legal holidays and other days on which, according to the law, no work is done
 5. Weekly rest – rest days granted on two consecutive days, usually Saturday and Sunday (weekend)

Legal holidays in Romania 2023

86902b44-5d65-4bb4-9000-df3f7c215148.jpg

As can be seen from the table, of the 15 public holidays: 3 are on weekends and 12 are during the week.

The 3 public holidays that take place during the rest days (weekend) are – New Year's Day 1 January, Easter 12 April, Labor Day 1 May, Pentecost 4 June.

The formula for calculating working days for the year 2023

The next step is to calculate the number of working days. It is calculated by subtracting calendar days, rest days and free working days:

 •  calendar days: 365
 •  from which:
  •  rest days (weekend): 105
  •  working days off: 12
 •  Result: 365-105-12 = 248 working days 2022
Брой работни дни от 2023 г. на месец

The average number of working days per month in 2023 is approximately 21 working days.

Next, below is the distribution of the 248 working days over the 12 months.

7e9d726d-13c4-4e96-bece-a5f3a1eec3e6.jpg

Оранжевият подход

С Oraoo можете да управлявате законните почивни дни и различни политики за собствени отпуски. Освен задължителните празници или минималните законово предвидени дни за отпуск, можете да предлагате на служителите си допълнителни дни за отпуск от различни типове.

С Oraoo можете да управлявате политики за допълнителни дни за отпуск за лоялност, стаж, рожден ден на компанията, възстановяване на изпуснати дни и часове. Можете дори да създавате собствени типове отпуск – включително за управление на почивни дни за ваксинацията срещу анти-covid.