Oraroo
Регистрация на вашата компания
https://contentadmin.oraroo.ro/assets/af0ff773-168a-43d9-9796-c72795a07bc2

Преглед на работата: Силата на обратната връзка

Оценката на работната ефективност е ценен инструмент за управлението на дадена компания. Благодарение на нея, мениджърът може да проследява, поддържа и развива работната ефективност на служителя в рамките на определен период от време.

Според дефиницията, оценката на работната ефективност има три основни функции:

  1. да осигури подходяща обратна връзка на всеки човек относно неговата или нейната работа;
  2. да служи като основа за промяна или коригиране на поведението към по-ефективни работни навици;
  3. да осигури данни на мениджърите, по които те могат да съдят бъдещи работни задачи и възнаграждение.
Преглед на работата: Силата на обратната връзка
Актуални тенденции в процеса на оценяване на работна дейност

През годините системите за оценка на работната продуктивност на служителите се развиват и непрекъснато се адаптират към предизвикателствата, пред които са изправени компаниите. В момента има необходимост от по-чести и по-кратки оценки по определени критерии, като фокусът на мениджъра е да осигури незабавна и непрекъсната обратна връзка на служителя.

Бързата промяна и развитие на пазарните тенденции вече не позволява само еднократна оценка, затова е по-ефективно мениджърът да поддържа по-чест контакт със служителите.

В настоящия момент компаниите създават динамични и краткосрочни проекти, което отново не се вписва в класическата модел на оценка. Текущата тенденция е да се увеличи честотата на "мениджър-служител" срещи ("контактни точки") с цел приоритизиране, и е предпочитателно срещите да започнат с два основни въпроса:

 

  1. Какво правя, което трябва да продължа да правя?
  2. Какво правя, което трябва да променя?

 

Освен това в наши дни компаниите често предпочитат работата в екип пред индивидуалните проекти. Въз основа на това, класическата оценка не е подходяща за подобряване на работата на екипа и за ясно проследяване на сътрудничеството в екипите. Например, някои търговски компании все още извършват оценки в края на годината, но само за обобщение на разговорите за работата, които се провеждат през цялата година, и за задаване на повишения на заплатите съответно.

Една полезна методика за оценка на работата в екипа може да бъде 360-градусов отзив. Този вид оценка дава на всеки служител възможността да събира отзиви от няколко източника (мениджър; от 4 до 8 колеги; сътрудници и дори клиенти). Основната цел на този метод е да предостави на служителя по-широка и обективна представа за това как се възприема от работното си обкръжение. В същото време мениджърът получава по-детайлна анализ на поведението на служителя и може да създаде нови възможности за него, базирани на това.

 

 

Каква е перспективата на служителя за собствената си производителност?

Освен това, теоретично мениджърът има всички перспективи, които са му необходими...но каква е гледната точка на служителя за неговата собствена производителност?

За да разберете как служителят оценява своята производителност, има методът за "самооценка".

На първо място, самооценката дава на служителя увереност и свобода да комуникира открито за работата си, което помага за развитието на връзката между мениджъра и служителя. Второ, на базата на самооценката могат да се открият нови затруднения, с които се сблъсква служителят, но които може да останат незабелязани от мениджъра. Последно, но не на последно място, самооценката дава на служителя възможността да се почувства част от компанията, за която работи, и че може да допринесе активно за увеличаването на производителността ѝ.

Текущи предизвикателства

Въпреки това, начина, по който оценките на продуктивността се развиват и променят през годините, представлява ново предизвикателство... как могат ръководителите да предлагат по-чести оценки и срещи със служителите без подкрепата на обичайния процес на оценка?

Отговорът всъщност е много прост... компаниите стават по-открити за смесването на формални и неформални срещи. Благодарение на това, непрекъснатите обратни връзки стават принцип на организационната култура и през тях се открива пътят към органични и истински отношения между ръководител и служител. Например, компаниите като Adobe или Deloitte са съобщили за значителни подобрения в работното удовлетворение на служителите след прилагането на непрекъснати обратни връзки

Преглед на резултатите в Орару

Oraroo комбинира класическия начин на формална оценка с настоящите методи на събиране на постоянна и многопосочна обратна връзка.

За повече подробности или демонстрация: contact@oraroo.eu