Oraroo
Регистрация на вашата компания
https://contentadmin.oraroo.ro/assets/5cdbdfb0-4560-4b88-a1cf-399206841f62

Договори и ценообразуване

Като компания за услуги като аутсорсинг, консултиране или друга проект-ориентирана компания, ще ви бъде поискано да предоставяте услуги на клиенти в замяна на заплащане. Видът на ценообразуване, който използвате, ще се базира на видът на консултантските услуги, които предоставяте, продължителността на проекта, сложността на работата и бюджета на клиента.

Ето четири общи вида ценообразуване, използвани в такива услугови договори:

1. Почасова ставка

Това е най-общият вид ценообразуване за консултантски услуги. Ще получавате заплащане почасово за времето, което прекарвате върху проекта. Почасовата ставка ще се базира на уменията, опита или стажа на вашия екип, вида работа и пазарните ставки.

2. Фиксирано заплащане

Фиксирано заплащане е определена цена за целия проект. Този вид ценообразуване се използва обикновено за по-малки проекти, които са по-лесни за контрол или когато обхватът на работа е много добре дефиниран. Заплатата ще се базира на опита на вашия екип, както и на този на конкурентите ви, предлагащи подобни решения за услуги.

3. Вариации на фиксирано заплащане

Вариант на този подход е заплащането, базирано на Майлстон. Ще получавате определена такса за всяка съответна фаза на проекта и този подход се използва обикновено за по-големи, по-сложни проекти.
Друг вариант е моделът Абонамент, който се основава на фиксирана сума всеки месец, тримесечие или година и предполага или сума, заплатена напред и / или фактът, че предоставяните услуги не варират в обем от период на период.

4. Резултато-ориентирано

При този вид ценообразуване ще получавате заплащане въз основа на броя доставки, които предоставяте на клиента. Този вид ценообразуване се използва обикновено, когато проектът включва серия от множество повтарящи се дейности, даващи подобни резултати. В зависимост от отрасъла, това може да означава, че цените са дефинирани в зависимост от подготвени документи, написани думи, отговорени обаждания, обработени плащания и т.н. и зависят от подобни предложения от конкуренти.

Oraroo поддържа всички такива видове ценообразуване. Освен това можете да ги комбинирате. Можете:
- да настроите фиксирана такса в замяна на включен брой отработени часове или получени резултати и да промените за допълнителни часове или допълнителни резултати,
- можете да определите цени за „образувани обеми“ от усилие или резултати,
- можете да определите цени за „индивидуални прагове“ от усилие или резултати

След като тези цени на договора са дефинирани, трябва само да следите правилното записване на усилието и резултатите, а Oraroo ще се погрижи да изчислява правилните такси, които трябва да презаредите на вашите клиенти, без да страхувате от презареждане или загуба на приходи.