Oraroo
Регистрация на вашата компания
https://contentadmin.oraroo.ro/assets/ad3a4164-4383-42f3-9286-dbefad6234f5

Фактуриране на професионални услуги

Фактурирането на професионални услуги в големите компании може да бъде сложен и времеемки процес. Има много различни видове професионални услуги, които компания може да предостави, и всеки вид услуги може да има собствен метод за таксуване и процес на фактуриране. В допълнение, големите компании често имат множество отдели или подраздели, които могат да бъдат определени за предоставяне на различни видове професионални услуги. 

Използването на Oraroo за професионални услуги непременно ще го направи възможно най-просто и ефективно.

Първата стъпка при фактурирането на професионални услуги с Oraroo е да се дефинира каталогът от различни видове предоставени услуги. Това може да бъде предизвикателство, тъй като може да има много различни видове услуги, извършени от различни специализирани работници в екипите. 

След като всички услуги са предложени на клиент, следващата стъпка с Oraroo е да се определи какъв метод на ценообразуване и нива на таксуване ще се използват за всеки вид услуга. Това може да бъде сложен процес, тъй като различните отдели може да трябва да балансират различни приходни цели срещу един и същ клиент.

След като услугите са били изпълнени, времето отделено или резултатите са били правилно проследени в Oraroo, следващата стъпка е да се създадат и потвърдят фактури за всяка услуга. С Oraroo това не е времеемък процес, тъй като фактурите се изчисляват автоматично, а процесът на проверка на фактури позволява на мениджърите да се уверят, че всяка фактура е точна и трябва да включва всичката необходима информация. 

Последната стъпка при фактурирането на професионални услуги с Oraroo е генерирането на фактическия фактурен документ, използвайки специфичен шаблон и изпращането им на подходящия отдел или подраздел на клиента навреме. Целта, разбира се, е да се има възможно най-ефективен процес на събиране на пари и да се гарантира, че компанията разполага с правилната ликвидност за покриване на заплати и други разходи.