Oraroo
Zaregistrujte svou firmu
https://contentadmin.oraroo.ro/assets/18732de7-d331-4864-b503-82585b17b956

Maturita v procesech HR = Digitalizace

Hodnocení zralosti procesů v oblasti lidských zdrojů umožňuje kritickou analýzu aktuální situace s použitím dimenzí navrženého modelu zralosti. Optimalizace těchto procesů zvyšuje provozní efektivitu společnosti a přidává hodnotu pro podnikání. Digitalizací procesů v oblasti lidských zdrojů můžete automatizovat klíčové úkoly týkající se pracovní síly a získat více času pro strategii a růst. Digitální transformace v lidských zdrojích pomáhá společnostem stát se odolnými a získat konkurenční výhodu.

Maturita v procesech HR = Digitalizace
Obsah

1. Co je digitální zralost v kontextu HR?

2. Je potřeba hodnocení digitální zralosti?

3. Operační excelence

4. Model zralosti pro analýzu operační excellence

 1. Automatizace transakčních procesů
 2. Hlášení HR metrik
 3. Kvalita dat v HR
 4. Provedení a manažerské/HR odpovědnosti

5. Může vám technologie HR pomoci zlepšit vaše lidské zdroje?

 

Co je digitální zralost v kontextu HR?

Digitální zralost se odkazuje na úroveň přijetí technologií, kterou dosáhla personální oddělení ve vaší organizaci. Představte si to jako kombinaci celkové digitalizace a toho, jak dobře byly digitalizovány personální procesy a administrativní práce.

Nicméně, digitální zralost je především konkurenční výhoda. Pro mnoho společností vyšší úroveň zralosti odpovídá vyšší úrovni operační dokonalosti nebo odolnosti vůči podnikání.

Takže pomáhá myslet na digitální zralost jako na současný stav a příležitost. Příležitost, jak posunout vaši organizaci na další úroveň prostřednictvím digitalizace personálních a administrativních procesů s důrazem na strategické iniciativy.

 

2. Je potřeba digitálního vyhodnocení zralosti?

Pandemie Covid-19 zdůraznila aspekt, který již byl extrémně důležitý, a to naléhavou potřebu, aby se společnosti staly odolnými. Zároveň však také ukázala všeobecný význam a hodnotu digitálních technologií, které usnadňují práci.

V konečném důsledku Vaše oddělení lidských zdrojů může si myslet, že podnik je digitalizován, ale může zde stále ještě zbývat dlouhá cesta. Zvláště pokud jde o opravdové dosažení operační excelence, mohli jste opomenout vyřešit některé „slepé skvrny“, které je třeba řešit.

Hodnocení digitální zralosti může pomoci určit přesně, kde se Vaše organizace nachází v kritickém smyslu. To je proto, že digitální zralost Vám může pomoci odemknout mnoho aspektů, které by udělaly Vaši organizaci skvělou! A vše začíná se znalostí skutečné situace.

3. Operační excelence

Maturitní model HR lze aplikovat na několik hlavních témat, jako jsou:

 • Rozvoj organizační kultury
 • Operativní / transakční excelence a strategické provedení
 • Attrakce a udržení
 • Výkon a odpovědnost
 • Odměny a uznání
 • Osobní rozvoj
 • Blaho zaměstnanců

Operativní / transakční excelence se odkazuje na realizaci provozních služeb a správy lidských zdrojů s vysokou přidanou hodnotou za nízké náklady.

Digitální transformace v kontextu provozní excelence je použití digitálních technologií k usnadnění návrhu a provádění základních procesů lidských zdrojů. Základně to znamená využití digitalizace k usnadnění vaší každodenní práce, jednodušší, s přidanou výhodou soustředit se na jiná strategická témata.

Bez toho riskujete bezpečnostní a kvalitativní problémy dat, vyšší náklady a nižší kvalitu služeb.

4. Model zralosti pro analýzu operativní vyjímečnosti

Analýza operační excelence lze strukturovat na několik komponent:

 • Automatizace transakčních procesů
 • Výkaznictví HR metrik
 • Kvalita dat HR
 • Manažerské / HR provedení a odpovědnosti

Kvalitativní analýza vývoje každé komponenty se může provádět na základě úrovní zralosti, které v každém případě uvádíme:

 • Úroveň 1: Ad-Hoc
 • Úroveň 2: Začátečník
 • Úroveň 3: Operační
 • Úroveň 4: Adaptivní

Nivele De Maturiatte Procese Hr 1024x435

4.1 Automatizace transakčních procesů

Úroveň

Popis

1 - Ad-Hoc

Většina transakčních procesů v oblasti HR je manuální a pracná s minimální podporou IT systémů

2 - Začátečnická

V některých divizích a oblastech podnikání existují izolované iniciativy k automatizaci transakčních procesů v oblasti HR

3 - Operační

Některé transakční procesy lidských zdrojů jsou automatizovány prostřednictvím nezávislých systémů

4 - Adaptivní

Integrovaný IT systém pro lidské zdroje automatizuje transakční procesy v oblasti náboru, kompenzací, řízení výkonu, správy dovolené atd.

4.2 Výkaznictví HR metrik

Úroveň

Popis

1 - Ad-Hoc

Nejsou vydávány žádné hodnoty HR

2 - Začátečnická

Operační metriky HR jsou nekonzistentní a zřídka vydávány

3 - Operační

Vydávají se operační metriky HR a některé strategické metriky, i když ne vždy jsou užitečné pro rozhodování. Výkaznictví HR je neformálně propojeno s obchodním výkaznictvím

4 - Adaptivní

Pravidelně a konzistentně jsou vydávány operační a strategické metriky HR, které poskytují základ pro hloubkovou analýzu a fundovaná rozhodnutí. Výkaznictví HR je nedílnou součástí obchodního výkaznictví

4.3 Kvalita dat HR

Úroveň

Popis

1 - Ad-Hoc

Kvalita dat HR je obecně nízká, např. neúplná, nekonzistentní, duplicitní, atd.

2 - Začátečnická

První kvalita dat HR je na přijatelné úrovni, vyžadující příležitostný manuální zásah pro opravu a čištění

3 - Operační

Operační některá data HR, oddělená od hlavního informačního systému HR, trpí problémy s kvalitou dat

4 - Adaptivní

Existuje jediný integrovaný zdroj dat HR pro všechny informace o osobách, který poskytuje přesné údaje o počtu zaměstnanců a organizačních charakteristikách (etnicita, míra fluktuace atd.)

4.4 Manažerské / HR provedení a odpovědnosti

Úroveň

Popis

1 - Ad-Hoc

Manažeři se spoléhají na HR funkci pro veškeré otázky týkající se zaměstnanců. HR funkce je schopna provádět jednoduché transakce pro společnost (např. výplatní páska)

2 - Začátečnická

Manažeři se spoléhají na HR funkci pro většinu záležitostí týkajících se zaměstnanců, ale sami řídí vzdělávání a rozvoj a výkon své skupiny. HR funkce poskytuje transakční služby v oblasti HR a usiluje o to, stát se strategickým partnerem pro podnikání

3 - Operační

Operativní manažeři provádějí HR transakce prostřednictvím systému self-service a řeší své záležitosti týkající se zaměstnanců, jako například personální plány, rozvoj vedení a nástupnictví. HR poskytuje účinné transakční služby a začíná aktivně zaměřovat na obchodní výzvy, jako například řízení talentů a plánování nástupnictví vedení

4 - Adaptivní

Manažeři provádějí HR transakce prostřednictvím systému self-service. HR funkce se zaměřuje na zlepšování organizace a tvorbu hodnot a je vnímána jako strategický partner vedoucími pracovníky

5. Může vám technologie personálního managementu pomoci zlepšit procesy lidských zdrojů?

Dokončení hodnocení zralosti vám pomůže porozumět, jak optimalizace každého z výše uvedených dimenzí zvyšuje operační efektivitu vaší společnosti a přidává hodnotu vašemu podnikání.

S digitálním HR řešením můžete nejen vybudovat základy pro operační excelenci, ale také vytvářet HR procesy, které chrání vaše týmy pro budoucnost, získávat data z jejich zkušeností a udržovat vaši organizaci agilní a odolnou.

Digitalizací vašich HR procesů můžete automatizovat základní úkoly týkající se pracovní síly a získat více času pro strategii a růst.