Oraroo
Zaregistrujte svou firmu
https://contentadmin.oraroo.ro/assets/8c173436-7b3a-4684-a541-a0259b6b6434

Oguglování - jak udělat, aby to nebylo trápení?

Aby se udržovala rovnováha mezi profesním a osobním životem a aby se vešli do rozpočtů, je přesčas výjimečným řešením. Běžným způsobem odměny je placené volno. Manuální správa těchto typů odměn je obtížná. Oraroo vám pomáhá explicitně a transparentně spravovat přesčasy, ale také odměny snadným způsobem pro zaměstnance i manažery. Integrace s časovým plánováním projektu umožňuje spouštění toku přímo z projektového řízení.

Oguglování - jak udělat, aby to nebylo trápení?
Přesčas jako výjimka a jejich záznam jako pravidlo.

Při činnosti jakékoliv společnosti vznikají situace, kdy je nutné rychleji řešit určité projekty a pracovat přesčasy. Například:

  • náhodné případy v každodenní činnosti
  • nepostačující složení týmů.

Přesčas znamená hodiny, které zaměstnanec pracuje mimo běžné pracovní hodiny, v kterých vykonává práci a je k dispozici zaměstnavateli. Vaším zodpovědným úkolem jako manažera je spravovat transparentní a jasným způsobem odměňování a vykonávání přesčasů, v souladu s Pracovním zákoníkem.

Správa práce v přesčase v Oraroo

Proces žádosti o přesčasy vyžaduje rychlé vyřízení, ale také formalizaci.

V aplikaci Oraroo může každý manažer žádat o přesčasy pro členy svého týmu.

1. Žádost manažera o přesčasy 1024x522

Žádosti jsou předány zaměstnancům, kteří je mohou schválit nebo zamítnout.

2. Žádost zaměstnance o přesčasy 1024x741

Hodiny, které je třeba nahradit kompenzací volným časem, jsou uvedeny v přehledu dovolené na obrazovce Můj kalendář pro každého zaměstnance.

3. Kalendář zaměstnance přesčasy 1024x672

Následně budou všechny přesčasy vykonané zaměstnanci seskupeny ve výplatním rozpisu v závislosti na typu dne (pracovní den, víkend, státní svátek) a zvoleném způsobu kompenzace.

Žádosti o nahrazení volnými hodinami se provádějí stejným způsobem jako ty o dovolenou.

Pomocí Oraroo můžete efektivněji spravovat přesčasy vykonávané zaměstnanci. Máte jasný přehled o celkovém počtu odpracovaných hodin a jejich kompenzaci.

4. Export výplaty přesčasy Verze 1 1024x460

Jak je odměňována dodatečná práce?

Takže odměna za dodatečnou práci podle legislativy probíhá dvěma způsoby:

1. Obvykle: prostřednictvím placených volných hodin během následujících 90 kalendářních dnů po vykonání přesčasové práce. Za těchto podmínek zaměstnanec získá odpovídající mzdu za odpracované hodiny nad normální pracovní dobu.

Tento způsob vyrovnávání přesčasové práce je výhodný jak pro zaměstnance, tak pro manažera a společnost. Respektuje rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a chrání kolegy před riziky přetížení. Zároveň manažeři udržují náklady co nejvíce v rámci rozpočtových parametrů. Jsou poměrně fixní vzhledem k zaměstnanci a jakékoliv přebytky ovlivňují celou společnost.

2. Výjimečně: pokud není možná předchozí možnost, bude vyplacena platová úprava odpovídající délce dodatečné práce. Zvýšení nemůže být nižší než 75% základní mzdy.

Přesčasová práce je žádána manažerem a vykonávána se souhlasem zaměstnance. Pracování přesčasu je praktika používaná pro situace, které nejsou běžným způsobem práce.

Vyšší požadavek na přesčasovou práci zaměstnanců je signálem varování. Znamená to, že existuje problém s kapacitou, produktivitou nebo plánováním. Řešením je přizpůsobit kapacitu. Kapacita není vyvážená buď proto, že je příliš mnoho práce, nebo proto, že lidé nejsou produktivní. Buď přidáte schopnou osobu do týmu, nebo zvýšíte kompetenci těch, které již máte.

Výhody platformy Oraroo
  • Operační záznamy o hodinách, které je třeba vyrovnat, a souvisejícím období, integrované s řízením volných dnů

Oraroo nabízí rozšířenou funkčnost volného dne, integrovanou s tokem žádosti o přesčas. Zaměstnanci mohou prostřednictvím těchto záznamů vidět, kolik hodin musí vyrovnat a jak si odpracované přečasové hodiny mohou odečíst.

5. Cerere Concediu Ore Suplimentare Angajat

Platforma eliminuje manuální správu odpracovaných přesčasových hodin a zjednodušuje evidenci způsobu vyrovnání v rámci zákonných lhůt.

  • Přesčas je integrován s evidencí projektových časových tabulek

V závislosti na projektových časových tabulkách lze spustit tok žádosti/schválení přesčasu.

Je to způsob, jak sladit právní požadavky se skutečnými potřebami projektů.

6. Initiere Cerere Din Ecran Timp Lucrat De Echipa 1024x293