Oraroo
Zaregistrujte svou firmu
https://blog.echipanoastra.ro/assets/4cc2e96c-79ef-4209-8343-7be4404c54f6

Pracovní dny 2023 - Tvůj čas se počítá

V roce 2023 je 248 pracovních dnů. Průměrný počet pracovních dnů za měsíc je asi 21. Z 15 svátků je 12 nepracovními dny. Počet pracovních dnů v roce je užitečný pro plánování aktivit ve firmě. Jsou také velmi důležité pro přesné odhady nebo výpočty příjmů a nákladů. Výpočetní vzorec je založen na různých kategoriích dnů. To jsou kalendářní dny 2023, odpočinkové dny a volné dny 2023 (placené dny volna, respektive veřejné svátky).

Kalendář 23 Ro

Pracovní dny 2023 - Tvůj čas se počítá
Jaký je význam počtu pracovních dní v roce 2023?

Počet pracovních dní v roce je užitečná informace pro několik účelů. Cíle mohou souviset s plánováním aktivit v rámci společnosti. Nebo mohou souviset s finančními aspekty. Může se jednat o příjmy a náklady: odhady nebo přesné výpočty, když závisí na počtu odpracovaných dní.

Na jedné straně je v kontextu plánování aktivit a projektů počet pracovních dní v roce, popřípadě v každém měsíci, nezbytný pro projekty s delší dobou trvání a vyžadující více zdrojů.

Pokud přijímáme nové zdroje, ptáme se sami sebe, jak dlouho jim trvá úplné začlenění do týmu. Nový zaměstnanec v odvětví profesionálních služeb se stává produktivním po zhruba 60 pracovních dnech. Na základě celkového počtu pracovních dní zjistíme, že tato doba může dosáhnout alespoň čtvrtinu roku. Je to dlouhé období v ekonomice společnosti.

Na druhé straně, pokud fakturujete práci klientům s denní sazbou, je počet pracovních dní v roce důležitý pro odhad příjmů.

Také můžete vypočítat náklady na pracovní den.

Pokud máte další výdaje závislé na počtu pracovních dní, je počet pracovních dní v roce nebo měsíci užitečný pro výpočet těchto nákladů:

– s externími zdroji, subdodavateli, kteří mají sazby za pracovní den

– s stravenkami nabízenými zaměstnancům s individuální pracovní smlouvou pro každý pracovní den

Výpočet pracovních dnů pro rok 2023.

Dále si přehledně shrneme hlavní kategorie dnů, se kterými se běžně setkáváme.

Definice

 1. Kalendářní den – kterýkoli den v týdnu
 2. Pracovní den – kterýkoli den v týdnu kromě sobot a nedělí a svátků, ve kterém se provádí pravidelný pracovní čas
 3. Dny odpočinku (nebo odpočinek) – den, ve kterém se nepracuje a který slouží k odpočinku
 4. Neprovozní den (volno) – den v pracovním týdnu, kdy zaměstnanci nejsou povinni vykonávat práci: týdenní volné dny, svátky a další dny, ve které se dle zákona nepracuje
 5. Týdenní odpočinek – volné dny poskytované na dvě po sobě jdoucí dny, obvykle sobota a neděle (víkend)

Svátky v Rumunsku v roce 2023

Kalendář 232

Jak je patrné z tabulky, ze 15 veřejných svátků: 3 připadají na víkend a 12 se koná během týdne.

3 veřejné svátky, které připadají na dny odpočinku (víkend), jsou Nový rok 1. ledna, Velikonoce 16. dubna, Svátek práce 1. května, Letnice 4. června.

Vzorec pro výpočet pracovních dnů pro rok 2023

Dalším krokem je výpočet počtu pracovních dnů. Vypočítá se odečtením kalendářních dnů, dnů odpočinku a dnů volna:

 • kalendářních dnů: 365
 • z toho:
  • dnů odpočinku (víkend): 105
  • dnů volna: 12
 • Výsledek: 365-105-12 = 248 pracovních dnů v roce 2023
Počet pracovních dnů od roku 2023 podle měsíců.

Průměrný počet pracovních dnů za měsíc v roce 2023 je přibližně 21 pracovních dnů.

Dále je zde rozložení 248 pracovních dnů během 12 měsíců.

Kalendář 233

Přístup Oraroo.

S Oraoo můžete spravovat právní svátky a různé vlastní politiky volna. Kromě zákonem stanovených svátků nebo minimálního nároku na dovolenou můžete nabídnout svým zaměstnancům další volno různých druhů.

Můžete spravovat pomocí Oraoo politiky pro další volné dny za věrnost, za stáří, firemní den, dovolená na odchod ze zdravotních důvodů v dnech a hodinách. Dokonce můžete vytvořit vlastní druhy volna – včetně správy volna na očkování proti covidu.