Oraroo
Zaregistrujte svou firmu
https://contentadmin.oraroo.ro/assets/ad3a4164-4383-42f3-9286-dbefad6234f5

Fakturace za profesionální služby

Fakturace profesionálních služeb ve velkých společnostech může být složitým a časově náročným procesem. Existuje mnoho různých typů profesionálních služeb, které společnost může poskytovat, a každý typ služby může mít vlastní jedinečnou metodu fakturace a fakturační proces. Navíc ve velkých společnostech často existují různé oddělení nebo divize, které mohou být přiděleny k poskytování různých typů profesionálních služeb. 

Používání Oraroo pro profesionální služby jistě zjednoduší a zefektivní proces. 

Prvním krokem při fakturaci profesionálních služeb pomocí Oraroo je definovat katalog různých typů služeb, které byly poskytnuty. To může být výzva, protože může existovat mnoho různých typů služeb prováděných různými kvalifikovanými pracovníky ve týmech. 

Jakmile jsou všechny služby navrženy zákazníkovi, dalším krokem s Oraroo je určit, jaký druh cenové metody a úrovně poplatků bude použit pro každý typ služby. To může být složitý proces, protože různé oddělení se mohou muset vyrovnávat s různými cíli výnosu pro jednoho zákazníka.

Po dodání služeb je následujícím krokem s Oraroo sledovat správně čas strávený nebo výsledky. Poté je potřeba vytvořit a ověřit faktury pro každou službu. S Oraroo to není časově náročný proces, protože faktury jsou automaticky spočítány a proces přezkoumání faktur umožňuje manažerům zajistit, že každá faktura je přesná a musí obsahovat veškeré potřebné informace. 

Závěrečným krokem při fakturaci profesionálních služeb s Oraroo je generování samotného fakturačního dokumentu pomocí specifické šablony a jejich odeslání příslušnému oddělení nebo divizi zákazníka včas. Cílem je samozřejmě mít co nejefektivnější proces vybírání peněz a zajistit, že společnost má dostatečnou likviditu k pokrytí mezd a dalších nákladů.